Ondersteuning voor minderjarigen

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor minderjarigen. U kunt begeleiding, dagopvang of verblijf (overnachting) voor uw kind organiseren. U kunt een persoonlijke assistent aanwerven voor organisatorische hulp thuis of op school. Ook een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen of voor een tolk voor doven en slechthorenden is mogelijk. Tot slot kan het VAPH tegemoetkomen in verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs.

ONDERSTEUNING AANVRAGEN OF NIET?

Af en toe ondersteuning of intensief

Voor wie af en toe nood heeft aan ondersteuning is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Wie nood heeft aan intensieve ondersteuning kan een aanvraag indienen voor opvang, verblijf of begeleiding in of door een multifunctioneel centrum.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Ondersteuning van een multifunctioneel centrum

Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Wilt u dat uw kind thuis blijft wonen en hebt u nood aan assistentie bij dagelijkse activiteiten? Een persoonlijke assistent biedt praktische, inhoudelijke en organisatorische hulp thuis, in de vrije tijd of op school.

Een persoonlijke-assistentiebudget moet u aanvragen.

Budget aanvragen 
Budget besteden 
Bedragen

Alles over PAB

Bent u op zoek naar hulpmiddelen en aanpassingen?

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om uw dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Van begeleiding tot verblijf

Begeleiding minderjarigen

Pedagogische en psychosociale ondersteuning

Zorgt u zelf voor uw zoon of dochter met een handicap? Dan kan pedagogische en psychosociale begeleiding nuttig zijn. Ook voor kinderen of jongeren die in een multifunctioneel centrum opgevangen worden, kan begeleiding een belangrijke aanvulling zijn. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van het kind of de jongere en de pedagogische en psychosociale begeleiding van de ouders. Kinderen leren bijvoorbeeld meer over hun handicap en hoe ze ermee kunnen omgaan. Ouders kunnen bijvoorbeeld specifieke opvoedingstips krijgen.

Dagopvang minderjarigen

Dagbesteding voor, tijdens en na de schooluren

Bent u op zoek naar aangepaste dagopvang of dagbesteding voor uw kind met een handicap? Een VAPH-zorgaanbieder kan overdag voor een zinvolle dagbesteding zorgen, zoals creatieve activiteiten en uitstappen in groep. Of voor begeleiding voor, tijdens en na de schooluren.

Verblijf minderjarigen

Opvang voor minderjarigen tijdens de nacht

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind met een handicap tijdens de nacht? Dan kunt u beroep doen op een VAPH-zorgaanbieder. Dat kan zowel op weekdagen als in het weekend.

Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

Staat uw kind voor een belangrijk overgangsmoment, zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO), om die overgang en de start te ondersteunen.

Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

Uw persoonlijk dossier beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH beheren.

E-loket

Meest gedownloade documenten

Direct naar

  • Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

    Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.

  • Tolk voor doven en slechthorenden

    Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorenden begrijpt. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven in de privésituatie.

  • Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

    Sommige vormen van ondersteuning, tegemoetkomingen en budgetten mogen met elkaar gecombineerd worden, andere niet.

Verwante pagina's