Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

Iedereen heeft een andere ondersteuningsnood en heeft het recht om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

Af en toe ondersteuning nodig of intensief

Meer of minder ondersteuning nodig

Als u een persoonsvolgend budget hebt en aanvoelt dat uw huidige ondersteuning niet passend is, dan bestaan er meerdere mogelijkheden om (tijdelijk) meer of minder ondersteuning te krijgen.

 • Zo kan elke vergunde zorgaanbieder sporadisch een dag of een nacht opvang voorzien voor wie heel af en toe nood daaraan heeft.
 • Via kortverblijf kunt u, onder bepaalde voorwaarden, tot 60 nachten (en dagen) bijkomende opvang krijgen bij een vergunde zorgaanbieder die ook rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt.
 • U kunt ook een herziening aanvragen van uw persoonsvolgend budget. Dat betekent dat uw ondersteuningsnood opnieuw wordt bekeken en uw vraag naar een (hoger of lager) budget geregistreerd wordt in een van de drie prioriteitengroepen. U kunt ook een herziening aanvragen van uw prioriteit.

Dringend ondersteuning nodig

Meerderjarigen

 • Voor wie de zorg en ondersteuning door mantelzorgers plots en onvoorzienbaar wegvalt of voor wie zich in een situatie van misbruik of (zelf)verwaarlozing bevindt, is er de noodprocedure.
 • Meerderjarigen die lijden aan een specifieke evolutieve aandoening, kunnen een persoonsvolgend budget aanvragen via de spoedprocedure voor meerderjarigen.
 • Personen van wie de aanvraag via de NAH-procedure goedgekeurd is, komen, in afwachting van een persoonsvolgend budget, in aanmerking om gebruik te maken van voltijdse opvang bij een vergunde zorgaanbieder die daarvoor rechtstreeks wordt vergoed door het VAPH.

Minderjarigen

Overgang van minderjarigenondersteuning naar meerderjarigenondersteuning: het persoonsvolgend budget na jeugdhulp

Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp is een budget dat, onder voorwaarden, automatisch ter beschikking gesteld kan worden aan jongvolwassenen die minderjarigenondersteuning van het VAPH of van het agentschap Opgroeien via een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen krijgen. Zij moeten daarvoor steeds de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen.

 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de priv├ęsituatie.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

 • Ondersteuning door een multifunctioneel centrum

  Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf aan kinderen en jongeren tot 21 jaar. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

 • Persoonlijke-assistentiebudget

  Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

 • Tegemoetkomingen, sociale, fiscale voordelen en dienstverlening van andere instanties

  Als u een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om uw ondersteuning te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.