Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Wegwijs

Als u als persoon met een handicap een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)opent dialoogvenster of een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om ondersteuning op allerhande levensdomeinen zoals mobiliteit en werken te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.

Voor de verschillende leefdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, vrije tijd, werken en wonen zijn er specifieke maatregelen en tegemoetkomingen. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen en premies, zoals bijvoorbeeld:

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) gelden soms andere maatregelen voor personen met een handicap dan in het Vlaams Gewest. Inwoners van het BHG doen er goed aan extra informatie in te winnen bij Brusselse instanties. U vindt onder meer informatie op de websites van het Brussels Aanmeldingspunt Personen met een Handicap (BrAP), be.Brussels en Iriscare.brussels.

Direct naar
rekenmachine en papieren op een tafel

Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

Sommige budgetten en tegemoetkomingen van het VAPH mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt er tot en met 31 december 2022 voor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).

jongen in rolstoel speelt basket op het basketbalterrein

Handicap door ongeval

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.