Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Wegwijs

Als u als persoon met een handicap een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget (PVB) hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om ondersteuning op allerhande levensdomeinen zoals mobiliteit en werken te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.

Voor de verschillende leefdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, vrije tijd, werken en wonen zijn er specifieke maatregelen en tegemoetkomingen. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen en premies, zoals bijvoorbeeld:

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) gelden soms andere maatregelen voor personen met een handicap dan in het Vlaams Gewest. Inwoners van het BHG doen er goed aan extra informatie in te winnen bij Brusselse instanties. U vindt onder meer informatie op de websites van het Brussels Aanmeldingspunt Personen met een Handicap (BrAP)(opent nieuw venster), be.Brussels(opent nieuw venster) en Iriscare.brussels(opent nieuw venster).

Direct naar

  • Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

    Sommige budgetten en tegemoetkomingen van het VAPH mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

  • Handicap door ongeval

    In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.