Multifunctionele centra [MFC]

Begeleiding, dagopvang en verblijf voor uw kind

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf.

Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) nodig.

Adressen van multifunctionele centra

Ondersteuning

Direct naar

 • Rechten en plichten

  Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

 • Download een attest voor verlenging schoolloopbaan na 21 jaar via Mijn VAPH

  Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van de klassenraad een attest downloaden voor de verlening van de schoolloopbaan na 21 jaar.

  Opgelet: als u al over een persoonsvolgend budget beschikt, maar een attest voor verlenging schoolloopbaan nodig heeft omdat uw persoonsvolgend budget ontoereikend is en u een meervraag aan het VAPH heeft gesteld, dan moet u een attest opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.

   

 • Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

  De procedure ‘zorgcontinuïteit’ wordt in kader van geformuleerde doelstellingen en acties in de beleidsnota 2019-2024 bijgestuurd. Personen die als minderjarige zorg en ondersteuning gefinancierd kregen door het VAPH via niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget meerderjarigen.

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Nieuwsberichten

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Aanpassing bijdrageregeling multifunctioneel centrum

  Wie gebruikmaakt van een multifunctioneel centrum (MFC), betaalt een persoonlijke bijdrage. Op 1 februari 2023 wijzigt de manier waarop de maximumbijdrage berekend wordt voor jongvolwassenen tot 21 jaar die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming...