Multifunctionele centra [MFC]

Begeleiding, dagopvang en verblijf voor uw kind

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf.

Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) nodig.

Adressen van multifunctionele centra

Ondersteuning

Direct naar

 • Rechten en plichten

  Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

 • Download een attest voor verlenging schoolloopbaan na 21 jaar via Mijn VAPH

  Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van de klassenraad een attest downloaden voor de verlening van de schoolloopbaan na 21 jaar.

  Opgelet: als u al over een persoonsvolgend budget beschikt, maar een attest voor verlenging schoolloopbaan nodig heeft omdat uw persoonsvolgend budget ontoereikend is en u een meervraag aan het VAPH heeft gesteld, dan moet u een attest opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.

   

 • Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

  Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp is een budget dat, onder voorwaarden, automatisch ter beschikking gesteld kan worden aan jongvolwassenen die minderjarigenondersteuning van het VAPH of van het agentschap Opgroeien via een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen krijgen. Zij moeten daarvoor steeds de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen.

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Nieuwsberichten

 • ”Hoe vroeger kinderen ondersteuning krijgen, hoe beter”

  Kinderen met een (vermoeden van) handicap hebben ondersteuning nodig. Hoe vroeger, hoe beter. Want op jonge leeftijd zijn de hersenen nog plastisch. En ook voor de ouders is het vinden van de juiste begeleiding vroeg in het traject alleen maar positief.

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari.

  Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en...

 • Combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget met ondersteuning door een multifunctioneel centrum in juli en augustus

  Een persoonlijke-assistentiebudget kan gecombineerd worden met dagopvang in een multifunctioneel centrum. Het PAB wordt dan aangepast. Vanaf 2024 geldt er een gunstmaatregel: bij combinatie in de maanden juli en augustus, wordt het PAB niet aangepast.

 • Wat vindt u van de model-IDO?

  Het VAPH stelde in het voorjaar een nieuw model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst (model-IDO) voor. Hebt u de model-IDO al gebruikt en hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen? Bezorg die dan zeker aan het VAPH.