Multifunctionele centra [MFC]

Begeleiding, dagopvang en verblijf voor uw kind

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf.

De specifieke werking diagnostiek en intensieve behandeling ging begin 2020 over naar het agentschap Opgroeien.

Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP)(opent dialoogvenster) van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Direct naar
man en vrouw in een yogahouding

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Download een attest voor verlenging schoolloopbaan na 21 jaar via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van de klassenraad een attest downloaden voor de verlening van de schoolloopbaan na 21 jaar.

Opgelet: als u al over een persoonsvolgend budget beschikt, maar een attest voor verlenging schoolloopbaan nodig heeft omdat uw persoonsvolgend budget ontoereikend is en u een meervraag aan het VAPH heeft gesteld, dan moet u een attest opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.

Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Minderjarigen met een handicap moeten een procedure doorlopen om hun ondersteuning verder te zetten als meerderjarige. Die procedure verschilt naargelang de ondersteuning die ze als minderjarige van het VAPH krijgen en de ondersteuning die ze als meerderjarige willen aanvragen. De naadloze verderzetting van de VAPH-ondersteuning voor minderjarigen naar VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen heet zorgcontinuïteit.

- Nieuwsberichten