Multifunctionele centra [MFC]

Wat kost de ondersteuning?

Als gebruiker van een multifunctioneel centrum (MFC) betaalt u een persoonlijke bijdrage aan het centrum. Die bijdragen worden vermeld in de overeenkomst die u afsluit met het centrum. Het VAPH legt de bijdragen vast voor de verschillende soorten ondersteuning.

In de volgende tabellen vindt u een overzicht van de maximale bijdragen die het multifunctioneel centrum kan vragen.

Indexering

De bedragen kunnen op 1 januari en 1 juli geïndexeerd worden. De tabel hieronder geeft de bedragen geldig vanaf 1 januari 2021 weer.

Maximale bijdragen voor dagopvang door een multifunctioneel centrum
Leeftijd Maximale bijdrage
jonger dan 21 (met of zonder vervoer) 5,68 euro per dag
21 of ouder (zonder vervoer) 10,30 euro per dag
21 of ouder (met vervoer) 12,90 euro per dag
Maximale bijdragen voor dagopvang niet-schoolgaanden door een multifunctioneel centrum
Leeftijd Maximale bijdrage
jonger dan 21 (met of zonder vervoer) 13,15 euro per dag
Maximale bijdragen voor verblijf in een multifunctioneel centrum
Leeftijd Maximale bijdrage
jonger dan 21 12,93 euro per nacht (ondersteuning tijdens de avond en ochtend inbegrepen)
21 of ouder 36,10 euro per nacht (ondersteuning tijdens de avond en ochtend inbegrepen)
Maximale bijdragen voor begeleiding door een multifunctioneel centrum
Leeftijd Maximale bijdrage
alle leeftijden 5,41 euro per begeleiding, met een maximum van 2 begeleidingen per dag

Per dag mag de persoonlijke bijdrage nooit meer bedragen dan:

  • 18,61 euro (jonger dan 21 jaar)
  • 36,10 euro (vanaf 21 jaar)

Ook als u beroep doet op de ondersteuning van verschillende zorgaanbieders, mag het maximumbedrag per dag niet overschreden worden. De zorgaanbieders spreken dan onderling af hoe ze de bijdrage verdelen.