Multifunctionele centra [MFC]

De aanvraagprocedure voor ondersteuning door een multifunctioneel centrum verloopt via de intersectorale toegangspoort, een dienst van de jeugdhulp binnen Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid.

Intersectorale toegangspoort

Jeugdhulp wordt in Vlaanderen niet per sector georganiseerd, maar over de sectoren heen. Dat wordt 'integrale jeugdhulp' genoemd.

Het doel van integrale jeugdhulp is dat elke minderjarige die ondersteuning nodig heeft, zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Daarom is er een verregaande samenwerking nodig tussen alle sectoren die betrokken zijn bij jeugdhulp, waaronder ook de sector voor personen met een handicap.

Sinds 1 maart 2014 behandelt de intersectorale toegangspoort (ITP) aanvragen voor ondersteuning die vroeger door het VAPH werden behandeld.

De toegangspoort is een dienst van de jeugdhulp binnen Opgroeien, een agentschap van de Vlaamse overheid:

  • Het team indicatiestelling onderzoekt of een minderjarige erkend wordt als persoon met een handicap. Daarna onderzoekt het team welke gespecialiseerde hulp en begeleiding de minderjarige nodig heeft.
  • Het team jeugdhulpregie helpt de minderjarige om een geschikte opvang of begeleiding te vinden.

Op de website van Opgroeien vindt u meer informatie over de intersectorale toegangspoort.

Kort overzicht van de aanvraagprocedure voor ondersteuning VAPH bij de intersectorale toegangspoort

Om de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort op te starten, neemt u contact op met een dienst die uw contactpersoon-aanmelder kan zijn. Voor personen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams die erkend zijn door Opgroeien. U vindt ze terug via de website van Opgroeien.

Samen met uw contactpersoon-aanmelder, vult u het 'aanmeldingsdocument (A-document)' in. Uw contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige documenten, aan de toegangspoort.

Uw contactpersoon-aanmelder volgt samen met u het hele verloop van de procedure op.

Dringend ondersteuning door een MFC nodig?

In dringende situaties neemt u contact op met uw contactpersoon-aanmelder die samen met u een A-document opstelt. Uw contactpersoon-aanmelder kan dan aan het indicatiestellingsteam van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid vragen voor een versnelde behandeling van uw aanvraag. Meer informatie vindt u op de website van het agentschap Jongerenwelzijn.

U kunt ook gebruikmaken van crisisjeugdhulp. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon-aanmelder of een andere hulpverlener (bijvoorbeeld uw huisarts).