Welke budgetten en tegemoetkomingen kunt u combineren?

Het VAPH biedt verschillende tegemoetkomingen en budgetten op maat van personen met een handicap. Sommige daarvan mogen onderling gecombineerd worden, andere niet. Sommige mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

Welke ondersteuning kan geboden worden is ook afhankelijk van een aantal factoren. Zoals bijvoorbeeld:

 • Kan de zorgaanbieder ingaan op de vraag?
 • Voor welke ondersteuning gaf het VAPH goedkeuring?
 • De wachtlijsten voor sommige ondersteuningsvormen zijn aanzienlijk. Daarom geven zorgaanbieders voorrang aan de meest dringende vragen.
Combinatiemogelijkheden
  RTH Hulpmiddelen Tolk Verblijf en vervoer PVB PAB MFC BOB FOD
RTH n.v.t. ja ja ja nee nee nee ja ja
Hulpmiddelen ja n.v.t. ja ja soms soms soms ja ja
Tolk ja ja n.v.t. ja ja ja ja ja ja
Verblijf en vervoer ja ja ja n.v.t. ja ja ja ja ja
PVB nee soms ja ja n.v.t. nee nee nee ja
PAB nee soms ja ja nee n.v.t. ja maar nee ja
MFC nee soms ja ja nee ja maar n.v.t. nee ja

RTH= rechtstreeks toegankelijke hulp
Hulpmiddelen= hulpmiddelen en aanpassingen
Tolk= tolk voor doven en slechthorenden
Verblijf en vervoer= verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
PVB= persoonsvolgend budget
PAB= persoonlijke-assistentiebudget
MFC= multifunctioneel centrum
BOB= basisondersteuningsbudget
FOD= tegemoetkomingen van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid = integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming en verhoogde kinderbijslag. (De verhoogde kinderbijslag wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid.)

n.v.t.= niet van toepassing

  Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Wel

  Rechtstreeks toegankelijke hulp mag wel gecombineerd worden met

  • tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • het basisondersteuningsbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Niet

  Rechtstreeks toegankelijke hulp mag niet gecombineerd worden met:

  • een persoonlijke-assistentiebudget
  • een persoonsvolgend budget
  • ondersteuning door een multifunctioneel centrum

  Hulpmiddelen en aanpassingen

  Wel

  Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen mogen wel gecombineerd worden met:

  • rechtstreeks toegankelijke hulp
  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • het basisondersteuningsbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Soms

  Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning door een multifunctioneel centrum is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.

  Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

  Wel

  Een persoonlijke-assistentiebudget mag wel gecombineerd worden met:

  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • ondersteuning door een multifunctioneel centrum (dagondersteuning en kortverblijf)
   Als het persoonlijke-assistentiebudget gecombineerd wordt met dagondersteuning door een multifunctioneel centrum, dan wordt het persoonlijke-assistentiebudget aangepast. Wie gebruik maakt van kortverblijf binnen een multifunctioneel centrum, betaalt het kortverblijf met zijn persoonlijke-assistentiebudget.
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Soms

  Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en een persoonlijke-assistentiebudget is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.

  Niet

  Een persoonlijke-assistentiebudget mag niet gecombineerd worden met

  • een persoonsvolgend budget
  • het basisondersteuningsbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming

  Persoonsvolgend budget (PVB)

  Wel

  Een persoonsvolgend budget van het VAPH mag wel gecombineerd worden met

  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Soms

  Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en een persoonsvolgend budget is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.

  Niet

  Een persoonsvolgend budget mag niet gecombineerd worden met

  • rechtstreeks toegankelijke hulp
  • een persoonlijke-assistentiebudget
  • ondersteuning door een multifunctioneel centrum
  • het basisondersteuningsbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming

  Ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC)

  Wel

  Ondersteuning door een multifunctioneel centrum mag wel gecombineerd worden met:

  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • een persoonlijke-assistentiebudget (enkel dagopvang en kortverblijf)
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Soms

  Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en ondersteuning door een multifunctioneel centrum is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.

  Niet

  Ondersteuning vanuit het multifunctioneel centrum kan niet gecombineerd worden met:

  • rechtstreeks toegankelijke hulp
  • een persoonsvolgend budget
  • het basisondersteuningsbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming

  Premie van de zorgverzekering

  Niet

  Een premie van de zorgverzekering kan niet gecombineerd worden met:

  • een persoonsvolgend budget (als u op 31 december 2016 residentieel bij een vergunde zorgaanbieder verbleef en een premie van de zorgverzekering ontving, dan wordt die premie verdergezet tot het moment waarop u de aanvraagprocedure persoonsvolgend budget start. Voor nieuwe aanvragen is de combinatie tussen de premie van de zorgverzekering en een persoonsvolgend budget niet meer toegelaten)