Welke budgetten en tegemoetkomingen kunt u combineren?

Het VAPH biedt verschillende tegemoetkomingen en budgetten op maat van personen met een handicap. Sommige daarvan mogen onderling gecombineerd worden, andere niet. Sommige mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

Welke ondersteuning kan geboden worden is ook afhankelijk van een aantal factoren. Zoals bijvoorbeeld:

 • Kan de zorgaanbieder ingaan op de vraag?
 • Voor welke ondersteuning gaf het VAPH goedkeuring?
 • De wachtlijsten voor sommige ondersteuningsvormen zijn aanzienlijk. Daarom geven zorgaanbieders voorrang aan de meest dringende vragen.
Combinatiemogelijkheden
  RTH Hulpmiddelen Tolk Verblijf en vervoer PVB PAB MFC Zorgbudget voor mensen met een handicap Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood FOD
RTH n.v.t. ja ja ja nee nee nee ja ja ja ja
Hulpmiddelen ja n.v.t. ja ja soms soms soms ja ja ja ja
Tolk ja ja n.v.t. ja ja ja ja ja ja ja ja
Verblijf en vervoer (*) ja ja ja n.v.t. ja ja ja ja ja ja ja
PVB soms soms ja ja n.v.t. nee nee, tenzij overgangsmaatregel nee nee, tenzij overgangsmaatregel ja ja
PAB nee soms ja ja nee n.v.t. ja maar nee nee ja ja
MFC (*) nee soms ja ja nee, tenzij overgangsmaatregel ja maar n.v.t. nee nee in geval van voltijds verblijf ja ja

RTH= rechtstreeks toegankelijke hulp
Hulpmiddelen= hulpmiddelen en aanpassingen
Tolk= tolk voor doven en slechthorenden
(*) Verblijf en vervoer= verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
PVB= persoonsvolgend budget
PAB= persoonlijke-assistentiebudget
(*) MFC= multifunctioneel centrum
Zorgbudget voor mensen met een handicap = basisondersteuningsbudget (BOB)
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden = zorgverzekering
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood = tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
FOD= tegemoetkomingen van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid = integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming en verhoogde kinderbijslag. (De verhoogde kinderbijslag wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid.)

n.v.t.= niet van toepassing

  Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Wel

  Rechtstreeks toegankelijke hulp mag wel gecombineerd worden met

  • tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • de zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Niet

  Rechtstreeks toegankelijke hulp mag niet gecombineerd worden met:

  • een persoonlijke-assistentiebudget
  • een persoonsvolgend budget
  • ondersteuning door een multifunctioneel centrum

  Hulpmiddelen en aanpassingen

  Wel

  Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen mogen wel gecombineerd worden met:

  • rechtstreeks toegankelijke hulp
  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • de zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Soms

  Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning door een multifunctioneel centrum is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.

  Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

  Wel

  Een persoonlijke-assistentiebudget mag wel gecombineerd worden met:

  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • ondersteuning door een multifunctioneel centrum (dagondersteuning en kortverblijf)
   Als het persoonlijke-assistentiebudget gecombineerd wordt met dagondersteuning door een multifunctioneel centrum, dan wordt het persoonlijke-assistentiebudget aangepast. Wie gebruik maakt van kortverblijf binnen een multifunctioneel centrum, betaalt het kortverblijf met zijn persoonlijke-assistentiebudget.
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Soms

  Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en een persoonlijke-assistentiebudget is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.

  Niet

  Een persoonlijke-assistentiebudget mag niet gecombineerd worden met

  • een persoonsvolgend budget
  • het zorgbudget voor mensen met een handicap van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

  Persoonsvolgend budget (PVB)

  Wel

  Een persoonsvolgend budget van het VAPH mag wel gecombineerd worden met

  • ondersteuning door een multifunctioneel centrum
   Voor wie een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) combineerde met ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC) werd het resterende deel van het persoonlijke-assistentiebudget omgezet naar een persoonsvolgend budget (PVB). Dat PVB kan gecombineerd worden met dagondersteuning door een MFC.
  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Soms

  Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en een persoonsvolgend budget is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.

  In geval van kortverblijf of respijtzorg kan een persoonsvolgend budget gecombineerd worden met rechtstreeks toegankelijke hulp.

  Niet

  Een persoonsvolgend budget mag niet gecombineerd worden met

  • een persoonlijke-assistentiebudget
  • het zorgbudget voor mensen met een handicap van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming, tenzij u recht hebt op de overgangsregel
   Er is een overgangsmaatregel voor personen die gestart zijn met niet-rechtstreekse toegankelijke hulp vóór of op 1 januari 2017: als u voor december 2016 een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantel- en thuiszorg) kreeg, en op dat moment niet voltijds in een residentiële voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap verbleef, blijft u onder bepaalde voorwaarden uw rechten behouden. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw zorgkas.

  Ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC)

  Wel

  Ondersteuning door een multifunctioneel centrum mag wel gecombineerd worden met:

  • een tegemoetkoming voor een tolk voor doven en slechthorenden
  • verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs
  • een persoonlijke-assistentiebudget (enkel dagopvang en kortverblijf)
  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming tenzij bij voltijds verblijf
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • de integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
  • de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid (wordt vanaf 2019 Vlaamse bevoegdheid)

  Soms

  Een combinatie van individueel gesubsidieerde hulpmiddelen en ondersteuning door een multifunctioneel centrum is niet altijd mogelijk. De regelgeving daaromtrent wordt momenteel uitgewerkt.

  Niet

  Ondersteuning door een multifunctioneel centrum kan niet gecombineerd worden met:

  • rechtstreeks toegankelijke hulp
  • een persoonsvolgend budget
  • het zorgbudget voor mensen met een handicap van de Vlaamse Sociale Bescherming
  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in geval van voltijds verblijf