Sterk

Cover sterk nummer 42

Sterk is sinds 2012 het driemaandelijkse tijdschrift van het VAPH.

Sterk wil vooral verhalen van mensen brengen. 'Sterke verhalen van mensen met een handicap' is dan ook de ondertitel van het magazine. Die houdt in dat mensen met een handicap vertellen over hun leven, maar ook dat anderen getuigen over het 'samen leven'.

Filmpjes

De driemaandelijkse edities van Sterk worden telkens ingeleid door twee filmpjes.

screenshot uit het filmpje over assistentiehonden

“Een goed opgeleide assistentiehond is goud waard”

“Assistentiehond Nibbels is mijn beste vriend en toeverlaat. Hij geeft me mijn zelfstandigheid terug”, zegt Ann Van Beveren. Mark van Gelder (Canisha) wijst op het belang van een goed opgeleide hond door een erkende assistentiehondenschool.

screenshot uit het filmpje over Kookos

“We hadden nooit gedacht dat dit ons kon overkomen”

De geboorte van Finn, zoontje van Astrid Soete en Miguel Verhasselt verliep niet probleemloos. De start was moeilijk. Kookos, een team dat ondersteuning biedt aan ouders van een kind met een ongewone start, sprong in de bres.

screenshot uit het filmpje Borgwalhoeve

"Je krijgt meer terug dan je geeft"

Belevingsboerderij De Borgwalhoeve zet zelfstandigheid, zinvol werk en verbinding met de samenleving voorop. “Voor onze deelnemers is dat heel belangrijk”, stelt begeleidster Janne Deweer.

screenshot uit het filmpje de bolster

"Elke investering in buurtwerking krijg je dubbel en dik terug"

De bewoners van Huize Zingem (vzw De Bolster) hebben een sterke band met de buurt. Buurtwerking ervaren zij als tweerichtingsverkeer op weg naar meer inclusie. Begeleidster Isabel Claeys licht toe.

 

Screenshot van Kris uit het filmpje

"Het contact met mensen houdt mijn leven boeiend"

Kris Taverniers woont in een assistentiewoning bij het woonzorgcentrum. Het contact met ouderen, andere personen met een handicap en mensen uit de buurt, is voor hem een verrijkende ervaring.

screenshot van Stijn uit het filmpje

Samen in de potten roeren!

De cursus 'Koken voor mensen met een beperking' van CVO KISP, brengt mensen bij elkaar. Lesgeefster Sabine De Coninck en cursist Stijn Vangeyte vertellen er alles over.

screenshot uit het filmpje over Ithaka

“Dan glimmen ze van trots, en terecht!”

"Het mooie aan begeleid werken is dat alles vertrekt vanuit de vraag van de persoon met een handicap", stelt coördinator Liesbet Billiet.

screenshot uit het filmpje over begeleid werken zuiderkempen

Meer waardering voor iedereen door nieuwe werkkansen

Hoe help je kwetsbare mensen met een handicap aan werk? Raf Hensbergen, jobcoach Begeleid Werken Zuiderkempen, geeft tekst en uitleg.

Screenshot uit het filmpje ik ben apetrots op mijn kinderen

"Ik ben apetrots op mijn kinderen"

Kathleen Van Overbeke, mama van vier kinderen, vertelt over de impact van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) op haar gezin.

screenshot uit het filmpje PAB van een familielid worden?

Persoonlijke assistent van een familielid worden?

Een nieuwe toolbox ondersteunt bij die moeilijke keuze. Noor Seghers (coördinator Magenta) legt uit.

screenshot uit het filmpje Wheelchair Blues Project

The Wheelchair Blues Project

Ervaringsdeskundige Lies De Meyer gaat het gebrek aan toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers muzikaal te lijf.

Screenshot uit het filmpje Brussen

Brussen verdienen het gehoord en gezien te worden

Thor is de brus van Lot. En Marieke haar mama. Hoe ervaren zij de brussenwerking?

screenshot uit het filmpje Ferme geschenken

Ferme geschenken voor een fijn eindejaar

Een inkijk in de eindejaarsactiviteiten van dagcentrum 't Ferm

screenshot uit het filmpje woon- en leefkosten

Nieuw systeem voor woon- en leefkosten

In overleg transparante afspraken maken: een introductie in het systeem woon- en leefkosten

Abonnement

Ontvangt u Sterk graag thuis?

Wilt u een adreswijziging doorgeven?

Laat het ons weten en we passen uw adres aan.

Wilt u Sterk niet langer ontvangen?

Laat het ons weten en we schrappen u van de verzendingslijst.

Infovisie MagaZIEN

cover van infovisie magazien juni 2022

Infovisie MagaZIEN is een driemaandelijks tijdschrift over technologie voor mensen met een leesbeperking. U vindt er informatie over geavanceerde hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere leesbeperking: artikels, productvergelijkingen, besprekingen van nieuwe hulpmiddelen, apps en technische fiches.

Vijf organisaties in een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband staan in voor de redactie: Infovisie vzw, Blindenzorg Licht & Liefde en VAPH voor Vlaanderen en Koninklijke Visio en Bartiméus voor Nederland.

U kunt het tijdschrift op verschillende manieren lezen:

  • in gedrukte vorm: 'zwartdruk' in een vrij groot lettertype op papier
  • in gesproken-boekvorm: ook bekend als daisyboek:
  • in het gestructureerd elektronisch formaat (HTML)

Abonnement

U kunt een abonnement nemen op het elektronische html-bestand. U ontvangt Infovisie MagaZIEN dan gratis via e-mail. Een jaarlijks abonnement op de zwartdrukversie of de daisy-cd kost 30 euro in België, 35 euro in andere landen. Om u te abonneren of om een proefnummer te vragen, stuur een e-mail aan koc@vaph.be.

Meer informatie en archief

Meer informatie vindt u op www.hulpmiddeleninfo.be. Gearchiveerde nummers vindt u terug op www.infovisie.be. Zoeken in dat archief kunt u via zoek.infovisie.be.