Sterk

cover sterk nummer 38

Sterk is sinds 2012 het driemaandelijkse tijdschrift van het VAPH.

Sterk wil vooral verhalen van mensen brengen. 'Sterke verhalen van mensen met een handicap' is dan ook de ondertitel van het magazine. Die houdt in dat mensen met een handicap vertellen over hun leven, maar ook dat anderen getuigen over het 'samen leven'.

Filmpjes

Het juni 2021-nummer wordt ingeleid door een filmpje over een trotse mama van vier kinderen en een filmpje over een nieuwe toolbox die helpt bij de keuze of u persoonlijke assistent van een familielid wilt worden. Het maart 2021-nummer werd ingeleid door een filmpje over The Wheelchair Blues Project en een filmpje over Brussen. De filmpjes over Ferme geschenken en woon- en leefkosten leidden het december 2020-nummer in.

Screenshot uit het filmpje ik ben apetrots op mijn kinderen

Kathleen Van Overbeke, mama van vier kinderen, vertelt over de impact van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) op haar gezin.

screenshot uit het filmpje PAB van een familielid worden?

Persoonlijke assistent van een familielid worden?

Een nieuwe toolbox ondersteunt bij die moeilijke keuze. Noor Seghers (coördinator Magenta) legt uit.

screenshot uit het filmpje Wheelchair Blues Project

The Wheelchair Blues Project

Ervaringsdeskundige Lies De Meyer gaat het gebrek aan toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers muzikaal te lijf.

Screenshot uit het filmpje Brussen

Brussen verdienen het gehoord en gezien te worden

Thor is de brus van Lot. En Marieke haar mama. Hoe ervaren zij de brussenwerking?

screenshot uit het filmpje Ferme geschenken

Ferme geschenken voor een fijn eindejaar

Een inkijk in de eindejaarsactiviteiten van dagcentrum 't Ferm

screenshot uit het filmpje woon- en leefkosten

Nieuw systeem voor woon- en leefkosten

In overleg transparante afspraken maken: een introductie in het systeem woon- en leefkosten

Abonnement

Ontvangt u Sterk graag thuis?

Wilt u een adreswijziging doorgeven?

Laat het ons weten en we passen uw adres aan.

Wilt u Sterk niet langer ontvangen?

Laat het ons weten en we schrappen u van de verzendingslijst.

Infovisie MagaZIEN

cover van infovisie magazien maart 2021

Infovisie MagaZIEN is een driemaandelijks tijdschrift over technologie voor mensen met een leesbeperking. U vindt er informatie over geavanceerde hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere leesbeperking: artikels, productvergelijkingen, besprekingen van nieuwe hulpmiddelen, apps en technische fiches.

Vijf organisaties in een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband staan in voor de redactie: Infovisie vzw, Blindenzorg Licht & Liefde en VAPH voor Vlaanderen en Koninklijke Visio en Bartiméus voor Nederland.

U kunt het tijdschrift op verschillende manieren lezen:

  • in gedrukte vorm: 'zwartdruk' in een vrij groot lettertype op papier
  • in gesproken-boekvorm: ook bekend als daisyboek:
  • in het gestructureerd elektronisch formaat (HTML)

Abonnement

U kunt een abonnement nemen op het elektronische html-bestand. U ontvangt Infovisie MagaZIEN dan gratis via e-mail. Een jaarlijks abonnement op de zwartdrukversie of de daisy-cd kost 30 euro in België, 35 euro in andere landen. Om u te abonneren of om een proefnummer te vragen, stuur een e-mail aan koc@vaph.be.

Meer informatie en archief

Meer informatie vindt u op www.hulpmiddeleninfo.be. Gearchiveerde nummers vindt u terug op www.infovisie.be. Zoeken in dat archief kunt u via zoek.infovisie.be.