Sterk

cover sterk 39

Sterk is sinds 2012 het driemaandelijkse tijdschrift van het VAPH.

Sterk wil vooral verhalen van mensen brengen. 'Sterke verhalen van mensen met een handicap' is dan ook de ondertitel van het magazine. Die houdt in dat mensen met een handicap vertellen over hun leven, maar ook dat anderen getuigen over het 'samen leven'.

Filmpjes

De driemaandelijkse edities van Sterk worden telkens ingeleid door twee filmpjes.

screenshot uit het filmpje over Ithaka

“Dan glimmen ze van trots, en terecht!”

"Het mooie aan begeleid werken is dat alles vertrekt vanuit de vraag van de persoon met een handicap", stelt coördinator Liesbet Billiet.

screenshot uit het filmpje over begeleid werken zuiderkempen

Meer waardering voor iedereen door nieuwe werkkansen

Hoe help je kwetsbare mensen met een handicap aan werk? Raf Hensbergen, jobcoach Begeleid Werken Zuiderkempen, geeft tekst en uitleg.

Screenshot uit het filmpje ik ben apetrots op mijn kinderen

"Ik ben apetrots op mijn kinderen"

Kathleen Van Overbeke, mama van vier kinderen, vertelt over de impact van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) op haar gezin.

screenshot uit het filmpje PAB van een familielid worden?

Persoonlijke assistent van een familielid worden?

Een nieuwe toolbox ondersteunt bij die moeilijke keuze. Noor Seghers (coördinator Magenta) legt uit.

screenshot uit het filmpje Wheelchair Blues Project

The Wheelchair Blues Project

Ervaringsdeskundige Lies De Meyer gaat het gebrek aan toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers muzikaal te lijf.

Screenshot uit het filmpje Brussen

Brussen verdienen het gehoord en gezien te worden

Thor is de brus van Lot. En Marieke haar mama. Hoe ervaren zij de brussenwerking?

screenshot uit het filmpje Ferme geschenken

Ferme geschenken voor een fijn eindejaar

Een inkijk in de eindejaarsactiviteiten van dagcentrum 't Ferm

screenshot uit het filmpje woon- en leefkosten

Nieuw systeem voor woon- en leefkosten

In overleg transparante afspraken maken: een introductie in het systeem woon- en leefkosten

Abonnement

Ontvangt u Sterk graag thuis?

Wilt u een adreswijziging doorgeven?

Laat het ons weten en we passen uw adres aan.

Wilt u Sterk niet langer ontvangen?

Laat het ons weten en we schrappen u van de verzendingslijst.

Infovisie MagaZIEN

cover van infovisie magazien maart 2021

Infovisie MagaZIEN is een driemaandelijks tijdschrift over technologie voor mensen met een leesbeperking. U vindt er informatie over geavanceerde hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere leesbeperking: artikels, productvergelijkingen, besprekingen van nieuwe hulpmiddelen, apps en technische fiches.

Vijf organisaties in een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband staan in voor de redactie: Infovisie vzw, Blindenzorg Licht & Liefde en VAPH voor Vlaanderen en Koninklijke Visio en Bartiméus voor Nederland.

U kunt het tijdschrift op verschillende manieren lezen:

  • in gedrukte vorm: 'zwartdruk' in een vrij groot lettertype op papier
  • in gesproken-boekvorm: ook bekend als daisyboek:
  • in het gestructureerd elektronisch formaat (HTML)

Abonnement

U kunt een abonnement nemen op het elektronische html-bestand. U ontvangt Infovisie MagaZIEN dan gratis via e-mail. Een jaarlijks abonnement op de zwartdrukversie of de daisy-cd kost 30 euro in België, 35 euro in andere landen. Om u te abonneren of om een proefnummer te vragen, stuur een e-mail aan koc@vaph.be.

Meer informatie en archief

Meer informatie vindt u op www.hulpmiddeleninfo.be. Gearchiveerde nummers vindt u terug op www.infovisie.be. Zoeken in dat archief kunt u via zoek.infovisie.be.