Hulpmiddelen die niet in de refertelijst staan

De refertelijst omvat niet alle hulpmiddelen. Voor hulpmiddelen en aanpassingen die innovatief zijn of weinig gevraagd worden, wordt bijvoorbeeld geen standaardtegemoetkoming voorzien. Hebt u een hulpmiddel nodig dat niet in de refertelijst voorkomt, dan kan de bijzondere bijstandscommissie (BBC) uw vraag onderzoeken. Het hulpmiddel mag dan niet uitgesloten zijn door de regelgeving en moet meer dan 300 euro kosten. Om dat aan te tonen, moet een offerte of factuur van het hulpmiddel toegevoegd worden bij de aanvraag. U moet ook goed motiveren waarom het hulpmiddel noodzakelijk is. 

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissie beoordeeld moeten worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Dat kan via de gewone aanvraagprocedures.

Publicaties

Lees ook

  • getuigenis

    Robotarm opent veel deuren voor Maxime

    Maxime Decrock gebruikt tal van hulpmiddelen. Maar sinds hij vorig jaar een robotarm kreeg via de BBC, is zijn zelfredzaamheid enorm toegenomen. En voor zijn mama Caroline betekent de robotarm vooral gemoedsrust.