Hulpmiddelen en aanpassingen

Documenttype: 
Brochure
oktober 2016

Hebt u hulpmiddelen nodig, zoals een eetapparaat of een douchestoel? Hebt u behoefte aan aangepast meubilair, bredere deuropeningen of een aangepaste auto? Zou u bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden kunnen gebruiken, of hebt u nood aan een brailleleesregel of een dynamisch communicatiehulpmiddel? U kunt bij het VAPH terecht voor financiële tegemoetkomingen voor dergelijke hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand. In deze brochure leest u wat het VAPH precies verstaat onder hulpmiddelen en aanpassingen. U vindt er informatie over hoe u een tegemoetkoming aan het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.anciële tegemoetkomingen voor dergelijke hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

Deze brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
publicaties@transkript.be