Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget (PVB)(opent dialoogvenster) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Geïndexeerde budgetcategorieën 2023 van het persoonsvolgend budget voor aanvragen vanaf 17 maart 2020
(onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering)
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
1 7,750000 7.660,57
2 10,260000 10.141,60
3 15,290000 15.113,55
4 21,260000 21.014,66
5 27,220000 26.905,88
6 31,010000 30.652,14
7 34,810000 34.408,29
8 39,380000 38.925,55
9 43,900000 43.393,39
10 47,370000 46.823,35
11 50,840000 50.253,31
12 54,170000 53.544,88
13 57,510000 56.846,33
14 62,160000 61.442,67
15 65,170000 64.417,94
16 68,180000 67.393,20
17 71,190000 70.368,47
18 74,320000 73.462,35
19 77,450000 76.556,23
20 80,580000 79.650,11
21 86,520000 85.521,56
22 90,970000 89.920,21
23 97,127500 96.006,65
24 103,285000 102.093,09

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën. 

Geïndexeerde budgetcategorieën 2023 van het persoonsvolgend budget voor aanvragen vóór 17 maart 2020
(onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering)
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
I 12,234511 12.093,32
II 17,128316 16.930,66
III 24,469022 24.186,65
IV 33,644906 33.256,64
V 42,820789 42.326,64
VI 50,161496 49.582,63
VII 53,220123 52.605,96
VIII 55,055300 54.419,96
IX 59,949104 59.257,29
X 70,960164 70.141,28
XI 88,088480 87.071,94
XII 103,993344 102.793,26

Vermits het VAPH streeft naar gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgzwaarteprofielen, werd beslist om de nieuwe budgetbepaling ook toe te passen op die dossiers. De herberekening wordt toegepast op alle vragen waarbij de budgethoogte werd uitgedrukt in oude budgetcategorieën én waarbij het PVB ter beschikking gesteld wordt vanaf 5 maart 2021. Meer uitleg over die herberekening kunt u terugvinden op de pagina Budgethouders met een terbeschikkingstelling vanaf 5 maart 2021.