Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget (PVB)(opent dialoogvenster) bestaat uit 12 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. In onderstaande tabel vindt u ter informatie per budgetcategorie ook een waarde in euro terug, geldig in 2020. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Budgetcategorieën van het persoonsvolgend budget
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
I 12,234511 10.544,44
II 17,128316 14.762,21
III 24,469022 21.088,87
IV 33,644906 28.997,20
V 42,820789 36.905,53
VI 50,161496 43.232,19
VII 53,220123 45.868,30
VIII 55,055300 47.449,96
IX 59,949104 51.667,73
X 70,960164 61.157,73
XI 88,088480 75.919,94
XII 103,993344 89.627,70