Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget (PVB)(opent dialoogvenster) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Geïndexeerde budgetcategorieën 2022 van het persoonsvolgend budget (aanvragen vanaf 17 maart 2020)
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
1 7,750000 6972,52
2 10,260000 9230,72
3 15,290000 13.756,11
4 21,260000 19.127,20
5 27,220000 24.489,29
6 31,010000 27.899,08
7 34,810000 31.317,86
8 39,380000 35.429,40
9 43,900000 39.495,95
10 47,370000 42.617,84
11 50,840000 45.739,73
12 54,170000 48.735,67
13 57,510000 51.740,60
14 62,160000 55.924,11
15 65,170000 58.632,15
16 68,180000 61.340,18
17 71,190000 64.048,22
18 74,320000 66.864,22
19 77,450000 69.680,22
20 80,580000 72.496,21
21 86,520000 77.840,31
22 90,970000 81.843,89
23 97,127500 87.383,67
24 103,285000 92.923,45

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën. 

Geïndexeerde budgetcategorieën 2022 van het persoonsvolgend budget (aanvragen voor 17 maart 2020)
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
I 12,234511 11.007,14
II 17,128316 15.410,00
III 24,469022 22.014,29
IV 33,644906 30.269,65
V 42,820789 38.525,01
VI 50,161496 45.129,29
VII 53,220123 47.881,08
VIII 55,055300 49.532,15
IX 59,949104 53.935,01
X 70,960164 63.841,44
XI 88,088480 79.251,44
XII 103,993344 93.560,73

Vermits het VAPH streeft naar gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgzwaarteprofielen, werd beslist om de nieuwe budgetbepaling ook toe te passen op die dossiers. De herberekening wordt toegepast op alle vragen waarbij de budgethoogte werd uitgedrukt in oude budgetcategorieën én waarbij het PVB ter beschikking gesteld wordt vanaf 5 maart 2021. Meer uitleg over die herberekening kunt u terugvinden op de pagina Budgethouders met een terbeschikkingstelling vanaf 5 maart 2021.