Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget (PVB)(opent dialoogvenster) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Budgetcategorieën van het persoonsvolgend budget vanaf 17 maart 2020
Budgetcategorie Aantal zorggebonden punten (bovengrens categorie) Euro's
1 7,750000 6.679,42
2 10,260000 8.842,68
3 15,290000 13.177,84
4 21,260000 18.323,14
5 27,220000 23.459,83
6 31,010000 26.726,28
7 34,810000 30.001,35
8 39,380000 33.940,05
9 43,900000 37.835,65
10 47,370000 40.826,31
11 50,840000 43.816,96
12 54,170000 46.686,96
13 57,510000 49.565,57
14 62,160000 53.573,22
15 65,170000 56.167,42
16 68,180000 58.761,61
17 71,190000 61.355,81
18 74,320000 64.053,44
19 77,450000 66.751,06
20 80,580000 69.448,68
21 86,520000 74.568,13
22 90,970000 78.403,40
23 97,127500 83.710,31
24 103,285000 89.017,21

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de vorige budgetbepalingsmethodiek. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën. 

Voor wie al een terbeschikkingstelling had van zijn persoonsvolgend budget verandert deze regelgevende aanpassing niets. Ter info worden hieronder de vroegere budgetcategorieën vermeld.

Budgetcategorieën van het persoonsvolgend budget voor toewijzingen en terbeschikkingstellingen tot 17 maart 2020
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
I 12,234511 10.544,44
II 17,128316 14.762,21
III 24,469022 21.088,87
IV 33,644906 28.997,20
V 42,820789 36.905,53
VI 50,161496 43.232,19
VII 53,220123 45.868,30
VIII 55,055300 47.449,96
IX 59,949104 51.667,73
X 70,960164 61.157,73
XI 88,088480 75.919,94
XII 103,993344 89.627,70