Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget (PVB) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Geïndexeerde budgetcategorieën 2024 van het persoonsvolgend budget voor aanvragen vanaf 17 maart 2020
Budgetcategorie

Zorggebonden punten (max.)

Euro (max.)

1

7,750000

7.786,74

2

10,260000

10.308,63

3

15,290000

15.362,47

4

21,260000

21.360,77

5

27,220000

27.349,02

6

31,010000

31.156,99

7

34,810000

34.975,00

8

39,380000

39.566,66

9

43,900000

44.108,09

10

47,370000

47.594,53

11

50,840000

51.080,98

12

54,170000

54.426,77

13

57,510000

57.782,60

14

62,160000

62.454,64

15

65,170000

65.478,91

16

68,180000

68.503,17

17

71,190000

71.527,44

18

74,320000

74.672,28

19

77,450000

77.817,11

20

80,580000

80.961,95

21

86,520000

86.930,10

22

90,970000

91.401,20

23

97,127500

97.587,88

24

103,285000

103.774,57

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën. 

Geïndexeerde budgetcategorieën 2024 van het persoonsvolgend budget voor aanvragen vóór 17 maart 2020
Budgetcategorie

Zorggebonden punten (max.)

Euro (max.)

I

12,234511

12.292,50

II

17,128316

17.209,50

III

24,469022

24.585,01

IV

33,644906

33.804,38

V

42,820789

43.023,76

VI

50,161496

50.399,26

VII

53,220123

53.472,39

VIII

55,055300

55.316,26

IX

59,949104

60.233,26

X

70,960164

71.296,52

XI

88,088480

88.506,02

XII

103,993344

104.486,27