Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget (PVB)(opent dialoogvenster) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Geïndexeerde budgetcategorieën 2021 van het persoonsvolgend budget (aanvragen vanaf 17 maart 2020)
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
1 7,750000 6733,43
2 10,260000 8914,20
3 15,290000 13.284,41
4 21,260000 18.471,33
5 27,220000 23.649,55
6 31,010000 26.942,42
7 34,810000 30.243,97
8 39,380000 34.214,53
9 43,900000 38.141,64
10 47,370000 41.156,48
11 50,840000 44.171,32
12 54,170000 47.064,52
13 57,510000 49.966,41
14 62,160000 54.006,47
15 65,170000 56.621,65
16 68,180000 59.236,83
17 71,190000 61.852,01
18 74,320000 64.571,45
19 77,450000 67.290,88
20 80,580000 70.010,32
21 86,520000 75.171,17
22 90,970000 79.037,47
23 97,127500 84.387,29
24 103,285000 89.737,11

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën. 

Geïndexeerde budgetcategorieën 2021 van het persoonsvolgend budget (aanvragen voor 17 maart 2020)
Budgetcategorie Zorggebonden punten (max.) Euro (max.)
I 12,234511 10.629,71
II 17,128316 14.881,59
III 24,469022 21.259,42
IV 33,644906 29.231,70
V 42,820789 37.203,99
VI 50,161496 43.581,81
VII 53,220123 46.239,24
VIII 55,055300 47.833,70
IX 59,949104 52.085,58
X 70,960164 61.652,32
XI 88,088480 76.533,91
XII 103,993344 90.352,54

Vermits het VAPH streeft naar gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgzwaarteprofielen, werd beslist om de nieuwe budgetbepaling ook toe te passen op die dossiers. De herberekening wordt toegepast op alle vragen waarbij de budgethoogte werd uitgedrukt in oude budgetcategorieën én waarbij het PVB ter beschikking gesteld wordt vanaf 5 maart 2021. Meer uitleg over die herberekening kunt u terugvinden op de pagina Budgethouders met een terbeschikkingstelling vanaf 5 maart 2021.