Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoeveel bedraagt het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget (PVB) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Geïndexeerde budgetcategorieën 2023 van het persoonsvolgend budget voor aanvragen vanaf 17 maart 2020
Budgetcategorie

Zorggebonden punten (max.)

Euro (max.)

1

7,750000

7.660,57

2

10,260000

10.141,60

3

15,290000

15.113,55

4

21,260000

21.014,66

5

27,220000

26.905,88

6

31,010000

30.652,14

7

34,810000

34.408,29

8

39,380000

38.925,55

9

43,900000

43.393,39

10

47,370000

46.823,35

11

50,840000

50.253,31

12

54,170000

53.544,88

13

57,510000

56.846,33

14

62,160000

61.442,67

15

65,170000

64.417,94

16

68,180000

67.393,20

17

71,190000

70.368,47

18

74,320000

73.462,35

19

77,450000

76.556,23

20

80,580000

79.650,11

21

86,520000

85.521,56

22

90,970000

89.920,21

23

97,127500

96.006,65

24

103,285000

102.093,09

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën. 

Geïndexeerde budgetcategorieën 2023 van het persoonsvolgend budget voor aanvragen vóór 17 maart 2020
Budgetcategorie

Zorggebonden punten (max.)

Euro (max.)

I

12,234511

12.093,32

II

17,128316

16.930,66

III

24,469022

24.186,65

IV

33,644906

33.256,64

V

42,820789

42.326,64

VI

50,161496

49.582,63

VII

53,220123

52.605,96

VIII

55,055300

54.419,96

IX

59,949104

59.257,29

X

70,960164

70.141,28

XI

88,088480

87.071,94

XII

103,993344

102.793,26

Vermits het VAPH streeft naar gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgzwaarteprofielen, werd beslist om de nieuwe budgetbepaling ook toe te passen op die dossiers. De herberekening wordt toegepast op alle vragen waarbij de budgethoogte werd uitgedrukt in oude budgetcategorieën én waarbij het PVB ter beschikking gesteld wordt vanaf 5 maart 2021. Meer uitleg over die herberekening kunt u terugvinden op de pagina Budgethouders met een terbeschikkingstelling vanaf 5 maart 2021.