Concretisering arrest Raad van State over persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap

De Raad van State besliste begin januari 2024 dat de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven, gedeeltelijk niet correct was. In navolging daarvan besliste de Vlaamse Regering om de nodige budgetten vrij te maken. De voorbije weken is er gewerkt aan de praktische regelingen om de betrokken personen de nodige budgetten te bezorgen. Alle betrokkenen worden  persoonlijk op de hoogte gebracht door het VAPH in de loop van februari en maart.

Meestgestelde vragen

Documenten