Brief aan mensen die eerder de boodschap kregen dat ze geen meervraag meer hadden

Documenttype:
Andere

Een aantal mensen had in het verleden te horen gekregen dat op het moment dat ze aan de beurt zouden komen en hun meervraag vertaald zou worden volgens de nieuwe budgetbepaling, ze geen budget zouden ter beschikking gesteld krijgen. In deze brief wordt verduidelijkt dat door toepassing van de regels die sinds het arrest weer van toepassing zijn, ze op het moment van de terbeschikkingstelling wel nog een meervraag hebben.