Hulpmiddelendatabank Vlibank

Vlibank is een databank met informatie over hulpmiddelen en aanpassingen die door personen met een handicap en hun verzorgers of begeleiders gebruikt worden voor de sociale integratie.

Vlibank bevat een overzicht van:

  • hulpmiddelen en aanpassingen die in België verkocht worden;
  • in het buitenland geproduceerde hulpmiddelen en aanpassingen die niet in België verkocht worden, maar waarvoor er geen gelijkaardige of gelijkwaardige producten op de Belgische markt zijn.

Vlibank kan vrij geraadpleegd worden op de website www.vlibank.be, via www.hulpmiddeleninfo.be en via de website van het Europees Hulpmiddelen Informatie Netwerk: www.eastin.eu.

Aan Vlibank is een ervaringsdatabank gekoppeld. In die ervaringsdatabank kunnen de gebruikers van hulpmiddelen en hun begeleiders persoonlijke ervaringen met hulpmiddelen en met het gebruik ervan invullen.

Vlibank