Huurpakketten bij snel degeneratieve aandoeningen

Bij snel degeneratieve aandoeningen kunt u bepaalde hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening enkel huren via huurpakketten en niet kopen.

Als u een specifieke snel degeneratieve aandoening hebt zoals ALS, hebt u vaak snel een hulpmiddel nodig en moet u ook vaak snel van hulpmiddel kunnen veranderen als de ziekte evolueert. Zo kan er bijvoorbeeld eerst een gemakkelijk meeneembaar, handbediend toestel nodig zijn en later misschien een toestel bediend via de rolstoelbesturing of een oogbediend systeem. Het huursysteem zorgt ervoor dat u snel over een hulpmiddel kunt beschikken en het ook snel kunt inwisselen voor een beter passende oplossing.

Aanvraag

Hebt u een specifieke snel degeneratieve aandoening en voldoet u aan de leeftijds- en de verblijfsvoorwaarden, dan kunt u noodzakelijke hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening bekomen in de vorm van huurpakketten. 

U komt in aanmerking voor de huurpakketten bij snel degeneratieve aandoeningen als u een van de volgende aandoeningen hebt:

  • amyotrofe laterale sclerose (ICD10 - G12.2)
  • primaire laterale sclerose (ICD10 - G12.2)
  • progressieve spinale musculaire atrofie (ICD10 - G12.2)
  • multisysteematrofie (ICD10 - G23.2 en G23.3)

Hebt u een andere neuromusculaire aandoening in een snel degeneratieve vorm, dan kan een gespecialiseerd multidisciplinair team voor snel degeneratieve aandoeningen oordelen dat uw neuromusculaire aandoening gelijkgesteld wordt met een snel degeneratieve aandoening.

Om een tegemoetkoming voor een huurpakket aan te vragen bij het VAPH, gaat u als volgt te werk:

U neemt zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerd multidisciplinair team voor snel degeneratieve aandoeningen (SDA).

U laat een adviesrapport opmaken door een gespecialiseerd multidisciplinair team voor snel degeneratieve aandoeningen en vult samen met het team het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen in.

Het gespecialiseerd team stelt de SDA vast en adviseert de huurpakketten die op dat moment voor u noodzakelijk zijn.

Het multidisciplinair team bezorgt het adviesrapport samen met het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen van het VAPH.

Uzelf krijgt een kopie van het adviesrapport.

Beslissing

Als u voldoet aan de leeftijds- en verblijfsvoorwaarden en een van de gespecificeerde snel degeneratieve aandoeningen hebt, dan wordt u automatisch erkend als persoon met een handicap en worden de gevraagde huurpakketten automatisch toegekend. U krijgt daarover per post een beslissing toegestuurd.

Huur

Hebt u een adviesrapport met een bindend advies voor een huurpakket bij snel degeneratieve aandoeningen en voldoet u aan de leeftijds- en verblijfsvoorwaarden, dan kunt u met dat advies onmiddellijk bij door het VAPH erkende verhuurders de nodige huurpakketten verkrijgen. 

Die leveren de hulpmiddelen binnen de twintig werkdagen bij u thuis, installeren ze en geven u en uw begeleiders alle nodige instructies. Zij zorgen indien nodig binnen de vijf werkdagen voor aanpassingen en herstellingen. Ze wisselen een pakket dat niet meer voldoet, na een nieuw advies door uw gespecialiseerd team, binnen de twintig werkdagen in voor een ander pakket. 

De afspraken worden geregeld in een huurovereenkomst tussen uzelf en de verhuurder. De verhuurder kan voor de verhuurde hulpmiddelen een waarborg vragen van maximaal honderdvijftig euro. De volledige maandelijkse factuur (exclusief waarborg) wordt door het VAPH rechtstreeks aan de verhuurder betaald. U hoeft daar zelf verder niets voor te regelen.

Samen met verhuur van mobiliteitshulpmiddelen van de Vlaamse sociale bescherming

De verhuur van hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening van het VAPH loopt volledig parallel met de verhuur van mobiliteitshulpmiddelen aan personen met een snel degeneratieve aandoening. Zo kunt u voor de aanvraag van huurpakketten voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening van het VAPH en voor de huur van mobiliteitshulpmiddelen van de Vlaamse sociale bescherming (VSB) terecht bij eenzelfde gespecialiseerd team en bij eenzelfde erkende verhuurder. Dat is zeer belangrijk omdat alle hulpmiddelen perfect samen moeten werken.

Aanvullende hulpmiddelen

Voor aanvullende hulpmiddelen zoals een aangepaste parlofoon, een aangepast bed of woningaanpassingen die langere tijd bruikbaar zijn, kunt u een tegemoetkoming aanvragen volgens de procedure van de tegemoetkoming in de aankoop

Als u via de huurprocedure erkend werd als persoon met een handicap, dan blijft die erkenning geldig voor de aankoopprocedure. De procedure wordt daardoor versneld waardoor u sneller over de nodige aanvullende hulpmiddelen kunt beschikken.

Overgangsmaatregelen

De huurregeling is gestart op 1 januari 2019.

Hebt u voor 1 januari 2019 al een hulpmiddel voor communicatie, computerbediening of omgevingsbediening aangekocht met een tegemoetkoming van het VAPH, dan kunt u alsnog een beroep doen op de huurpakketten als de aangekochte hulpmiddelen niet (meer) adequaat zijn.

Hebt u voor 1 januari 2019 een aanvraag voor een hulpmiddel voor communicatie, computerbediening of omgevingsbediening ingediend maar het hulpmiddel nog niet aangekocht, dan kunt u de aankoopprocedure verderzetten of overstappen naar de huurprocedure.

Documenten

Publicaties

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

    Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de priv├ęsituatie.