Professionelen

Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert of registreert organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan personen met een handicap. Professionelen vinden via onderstaande webluiken de nodige informatie, richtlijnen en handleidingen.

Hebt u een vraag als professional? Dan kunt u terecht bij een van onze specifieke helpdesks.

Zoeken binnen VAPH voor professionelen

Direct naar

 • Model-IDO

  In samenwerking met vertegenwoordigers van zorggebruikers en zorgaanbieders werd een model van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) opgemaakt, samen met een bundel extra informatie waarin u meer uitleg en begrippen vindt. Het gebruik van de model-IDO is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.

 • Administratie en beheer via Helios of Isis

  Multidisciplinair verslag via Helios

  Cliënten- en personeelsadministratie via Isis

   

 • Refertelijst

  De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor de persoon met een handicap van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen.

Nieuwsberichten

 • COVID-19-informatie

  Naar aanleiding van enkele vragen die we recent ontvingen rond materialen, testen, registratie van besmettingen …, herhalen we nog even waar u alle informatie kunt vinden.

 • Website Participate-autisme.be vernieuwd

  Voor wie op zoek is naar wetenschappelijk onderbouwde en toegankelijke informatie over autisme, is Participate-autisme.be een interessante site. De website is volledig vernieuwd.

 • Autoaanpassingsformulier ‘zelfrijder’ en ‘meerijder’Infonota INF/23/18

  Infonota INF/23/18 informeert multidisciplinaire teams over het doel van de optionele autoaanpassingsformulieren ‘zelfrijder’ en ‘meerijder’ en de bijhorende handleidingen. Ook wordt aangegeven waar die te vinden zijn op onze website.

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren.