Professionelen

Professionelen

Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert of registreert organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan personen met een handicap. Professionelen vinden via onderstaande webluiken de nodige informatie, richtlijnen en handleidingen.

foto van man die notities neemt

Zoeken binnen VAPH voor professionelen

Voor Professionelen

Lookup your form, document on title or other related keyword

Direct naar

Melding grensoverschrijdend gedrag

De VAPH-diensten en -voorzieningen zijn sinds 1 oktober 2012 verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.

Administratie en beheer via Helios of Isis

Multidisciplinair verslag via Helios

Cliënten- en personeelsadministratie via Isis

Meldpunt woon- en leefkosten

Het VAPH wil zicht hebben op de betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning en van de woon- en leefkosten die eventueel aan de budgethouder worden aangerekend. Daarom geven we u de mogelijkheid om kosten waarvan u meent dat zij te hoog zijn, aan het VAPH te melden via meldpuntwl@vaph.be.