Professionelen

Professionelen

Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert of registreert organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan personen met een handicap. Professionelen vinden via onderstaande webluiken de nodige informatie, richtlijnen en handleidingen.

foto van man die notities neemt

Zoeken binnen VAPH voor professionelen

Voor Professionelen

Lookup your form, document on title or other related keyword

Direct naar

coronavirus

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Uitleg over de maatregelen die het VAPH treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Administratie en beheer via Helios of Isis

Multidisciplinair verslag via Helios

Cliënten- en personeelsadministratie via Isis

vrouw typt op laptop

Refertelijst

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor de persoon met een handicap van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen.