Model individuele dienstverleningsovereenkomst

Waarom een model-IDO?

De individuele dienstverleningsovereenkomst of IDO vormt de basis voor de ondersteuning die door de zorgaanbieder (vergunde zorgaanbieder, RTH -aanbieder, multifunctioneel centrum)  geboden wordt aan de gebruiker. Daarin worden de nodige afspraken gemaakt over de ondersteuning. Het is belangrijk dat die afspraken duidelijk zijn voor zowel de gebruiker als de zorgaanbieder. Het is ook het instrument om op terug te vallen in geval van conflicten. 

Een IDO kan makkelijk een lijvig en onbegrijpbaar document worden. Met de model-IDO streeft het VAPH naar eenduidigheid, helderheid en leesbaarheid voor gebruikers en transparantie tussen beide partijen. Samen met de model-IDO stelt het VAPH een document met extra informatie en een begrippenlijst ter beschikking. De model-IDO wordt het best samen met die informatie gelezen.

Er worden verschillende versies van de model-IDO voorzien:

  • versie persoonsvolgend budget (PVB)
  • versie rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
  • versie multifunctioneel centrum (MFC)
  • versie multifunctioneel centrum (MFC)/persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Per versie zijn er ook verschillende bijlagen beschikbaar. 

Hoe de model-IDO gebruiken?

Het model van de individuele dienstverleningsovereenkomst is opgemaakt ter ondersteuning van de zorgaanbieder én de gebruiker of zijn vertegenwoordiger, maar het gebruik ervan is niet verplicht. Hoewel niet verplicht, wordt  het model toch sterk aanbevolen om volgende redenen:

  • De model-IDO en handleiding werden opgemaakt in cocreatie met vertegenwoordigers van gebruikers en vergunde en erkende zorgaanbieders.
  • Alle verplichte elementen volgens het kwaliteitsbesluit zijn opgenomen. Daarenboven is er extra aandacht besteed aan afspraken die sterk aanbevolen zijn in het kader van transparantie. 
  • De model-IDO werd nagekeken door een extern advocatenkantoor gespecialiseerd in overeenkomstenrecht met als doel om tot een juridisch sluitend model te komen. 
  • Wablieft - een expertisecentrum voor duidelijke taal - werd ingeschakeld om het model en de bijbehorende extra informatie zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te maken. 

Het is de keuze van de  zorgaanbieder zelf om te bepalen hoe de model-IDO geïmplementeerd wordt binnen de eigen werking. In de eerste plaats is het model te gebruiken wanneer er een nieuwe overeenkomst moet worden gesloten tussen de gebruiker of zijn vertegenwoordiger en de zorgaanbieder.

Als bepaalde passages niet van toepassing zijn in de individuele situatie tussen een budgethouder en een zorgaanbieder, kunnen die weggelaten worden. Dat wordt in de extra informatie verduidelijkt. Op die manier wordt de overeenkomst niet overbodig lang. 

Daarnaast kan de model-IDO aangepast worden aan de individuele onderhandeling tussen de zorgaanbieder en de gebruiker of zijn vertegenwoordiger. Let wel, bij wijzigingen aan het model kan het VAPH geen garantie geven over de juridische correctheid.

Als de zorgaanbieder beslist de model-IDO niet te gebruiken, kan die samen met de extra informatie nog steeds een handige leidraad zijn:

  • voor de zorgaanbieders als inspiratie voor de opmaak van hun eigen sjabloon 
  • voor de budgethouders, gebruikers of vertegenwoordigers, om te weten welke elementen verplicht en aangeraden worden om op te nemen in de overeenkomst en welke aspecten zij moeten inbrengen in de onderhandeling om afspraken rond te maken 

Evaluatietraject

De model-IDO en bijhorende documenten zullen gedurende een periode van twee jaar geëvalueerd worden. Die evaluatie kan gepaard gaan met wijzigingen aan de documenten. Op de VAPH website zal altijd de meest recente versie beschikbaar zijn. 

Feedback over de model-IDO en bijhorende documenten kunt u aan het VAPH bezorgen op twee manieren: