Model individuele dienstverleningsovereenkomst

De individuele dienstverleningsovereenkomst of IDO vormt de basis voor de ondersteuning die door de zorgaanbieder geboden wordt aan de gebruiker. Daarin worden de nodige afspraken gemaakt over de ondersteuning. Het is belangrijk dat deze afspraken duidelijk zijn voor zowel de gebruiker als de zorgaanbieder. Het is eveneens het instrument om op terug te vallen in geval van conflicten. 

Een IDO kan makkelijk een lijvig en onbegrijpbaar document worden. Met de model-IDO streeft het VAPH naar eenduidigheid, helderheid en leesbaarheid voor gebruikers en transparantie tussen beide partijen. Samen met de model-IDO stelt het VAPH een document met extra informatie en een begrippenlijst ter beschikking. De model-IDO wordt het best samen met die informatie gelezen. 

Evaluatietraject

De model-IDO en bijhorende documenten zullen gedurende een periode van twee jaar geëvalueerd worden. Die evaluatie kan gepaard gaan met wijzigingen aan de documenten. Op de VAPH website zal altijd de meest recente versie beschikbaar zijn. 

Feedback over de model-IDO en bijhorende documenten kunt u aan het VAPH bezorgen op twee manieren: