Bijlage bij model-IDO - Lastgeving (personeelslid als lasthebber)

30.03.2023
Documenttype:
Modeldocument

Bijlage bij het model individuele dienstverleningsovereenkomst (model-IDO): lastgeving (personeelslid als lasthebber)