Extra informatie bij model-IDO PVB

30.03.2023

Extra informatie bij het model individuele dienstverleningsovereenkomst voor ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder via een persoonsvolgend budget