Wat is een groenezorginitiatief?

Een groenezorginitiatief met een registratie bij het VAPH is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor personen met een handicap. De activiteiten gebeuren onder begeleiding.

Voorbeelden van een groenezorginitiatief zijn een zorgboerderij, een dierenasiel, een dierenpension, een belevingshoeve.

Ondersteuning door een groenezorginitiatief kan betaald worden via het cashsysteem van het persoonsvolgend budget (PVB).

Ook kinderen en jongeren die een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) hebben, kunnen bij een geregistreerd groenezorginitiatief met het PAB voor maximaal 155 dagen ondersteuning inkopen.

Om als groenezorginitiatief te kunnen werken, moet u geregistreerd zijn bij het VAPH conform het ministerieel besluit van 20 februari 2017

Registratie

U kunt zich als groenezorginitiatief registeren als u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • beschikken over een aan de doelgroep aangepaste accommodatie en ervoor zorgen dat de persoon met een handicap op een veilige en hygiĆ«nische manier de dagactiviteiten kan uitvoeren;
  • verzekerd zijn voor hun burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden, veroorzaakt door de persoon met een handicap in het kader van de uitoefening van de dagactiviteiten. De verzekeringspolis vermeldt expliciet de uitoefening van activiteiten in het kader van het bieden van dagondersteuning aan personen met een handicap.
  • op een transparante wijze informeren over het aanbod, de gehanteerde methodiek en de kostprijs van de dagondersteuning, per dagdeel of per activiteit die wordt aangeboden.

De registratie als groenezorginitiatief geldt voor een periode van vijf jaar. U kunt een verlenging aanvragen minstens 6 maanden voorafgaand aan het einde van de registratieperiode. Die termijn is nodig om de registratie tijdig administratief te verwerken. Gebruikers kunnen voor de periode dat de registratie niet in orde is geen kosten indienen bij het VAPH. 

U kunt de registratie aanvragen via het formulier aanvraag tot registratie als groenezorginitiatief.

Bij de aanvraag moet het opgelegde model 'attest verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden bij activiteiten dagondersteuning groenezorginitiatieven' bijgevoegd worden. Als u erkend bent als dierenpension of dierenasiel moet u ook een kopie van die erkenning bijvoegen.

Als er een wijziging in de identificatiegegevens is of de werking wordt stopgezet, moet u het VAPH zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De huidige registratie zal dan worden stopgezet en in geval dat de werking blijft doorgaan onder nieuwe identificatiegegevens moet u zo snel mogelijk een nieuwe registratie aanvragen. Gebruikers kunnen geen kosten indienen bij het VAPH als hun overeenkomst op een ander ondernemingsnummer staat. U moet dan nieuwe overeenkomsten sluiten met de gebruikers. Daarnaast moet de verzekeringspolis afgesloten zijn voor het nieuwe ondernemingsnummer. Het VAPH past de gewijzigde informatie ook aan op de website.

Als vergunde zorgaanbieder hebt u geen aparte registratie als groenezorginitiatief nodig. U kunt deze activiteiten uitvoeren onder uw vergunning.

Logogebruik

De labels 'Erkend en gesubsidieerd door het VAPH' en 'Vergund door het VAPH' mag u als geregistreerd groenezorginitiatief niet gebruiken.

Als u wilt, kunt u wel het entiteitslogo van het VAPH gebruiken met de vermelding dat een persoonlijk budget (PAB of PVB) bij u kan besteed worden voor dagondersteuning.  
Download het VAPH-entiteitslogo

Documenten