Groenezorginitiatieven

Wat is een groenezorginitiatief?

Een groenezorginitiatief is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor mensen uit kwetsbare groepen. De activiteiten gebeuren onder begeleiding.

Voorbeelden van een groenezorginitiatief zijn een zorgboerderij, een dierenasiel, een dierenpension, een belevingshoeve.

Ondersteuning door een groenezorginitiatief kan enkel betaald worden via het cashsysteem van het persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster.

Om als groenezorginitiatief te kunnen werken, moet u geregistreerd zijn bij het VAPH conform het ministerieel besluit van 20 februari 2017opent dialoogvenster . De registratie is geldig voor vijf jaar.