Observatie-, diagnose- en behandelingsunits [ODB-units]
Voor VAPH-professionelen

Wat is een observatie-, diagnose- en behandelingsunit?

Een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit) biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een handicap met ernstige gedragsstoornissen. Die ondersteuning bestaat uit:

  • observatie, diagnose en behandeling van de persoon met een handicap;
    • in een residentiĆ«le setting, ambulant of mobiel;
    • voor een periode van maximaal 9 maanden (maximaal 2 keer verlengbaar als het VAPH de motivatie van de observatie- diagnose- en behandelingsunit voor verlenging goedkeurt) ;
  • overdracht van specifieke kennis aan andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de personen met een handicap.

De observatie-, diagnose- en behandelingsunit maakt een handelingsplan op in samenwerking met andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de persoon met een handicap, met het oog op een terugkeer naar de reguliere woon- en leefsituatie. Indien nodig, wordt in vervolgondersteuning voorzien.