Observatie-, diagnose- en behandelingsunits [ODB-units]
Voor VAPH-professionelen

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden en te blijven als een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit) moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • opgericht zijn als privaatrechtelijke vereniging

De observatie-, diagnose- en behandelingsunit is opgericht door een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is haar leden een vermogensvoordeel te bezorgen, door een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en met een sociaal oogmerk, of door een ondergeschikt bestuur zoals een provincie, een gemeente, een intercommunale van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

  • passen binnen de programmatie

De programmatie voor de erkenning van observatie-, diagnose- en behandelingsunits bedraagt momenteel 1.969,21 personeelspunten.

  • jaarlijks een jaarverslag indienen

De observatie-, diagnose- en behandelingsunit moet jaarlijks vóór 30 maart van het volgende jaar een jaarverslag indienen. Het VAPH stelt het sjabloon dat moet worden gebruikt ter beschikking. 

Ook de algemene voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 zijn van toepassing op de observatie-, diagnose- en behandelingsunits. Zorginspectie kan de erkenningsvoorwaarden inspecteren.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.

Documenten