Observatie-, diagnose- en behandelingsunits [ODB-units]
Voor VAPH-professionelen

Aan wie kan een observatie-, diagnose- en behandelingsunit ondersteuning bieden?

Een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit) kan ondersteuning bieden aan personen met een handicap die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • meerderjarig zijn (18 jaar of ouder);
  • door het VAPH erkend zijn als persoon met een handicap;
  • een verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblemen hebben, eventueel in combinatie met andere beperkingen;
  • beschikken over een beslissing tot toewijzing van persoonsvolgend budget. 

De persoon met een handicap hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH om te kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van een observatie-, diagnose- en behandelingsunit.

De ondersteuning kan maximaal 9 maanden duren en kan, indien nodig, maximaal twee keer worden verlengd, als het VAPH de motivatie van de ODB-unit goedkeurt.

Hoe gaat u te werk om een aanvraag voor verlenging van ondersteuning door een ODB-unit te doen?

  1. Stuur een mail naar clientregistratie@vaph.be waarin u vermeldt een aanvraag tot verlenging van ondersteuning door een ODB-unit te willen doen. Gelieve hierbij ook het dossiernummer van de gebruiker door te geven.
  2. Er wordt door het VAPH een taak naar u doorgestuurd via de GIR: aanvraag verlenging ODB.
  3. Vul het ’Typeformulier aanvraag verlengd verblijf in ODB-unit’ in en onderteken het.
  4. Laad het formulier op bij de betrokken taak.
  5. Het VAPH brengt u daarna per brief op de hoogte van de beslissing.

Documenten