Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011

04.02.2011
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.