Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 (1)

15.12.1993
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap