Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden
Voor VAPH-professionelen

Wat is een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden?

De geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden bieden een of meerdere van volgende ondersteuningsmodules aan voor geïnterneerde personen met een handicap:

  • individuele ondersteuning: psychosociale ondersteuning binnen een thuiscontext
  • dagondersteuning: ondersteuning overdag in een collectieve setting met forensische omkadering
  • woonondersteuning: ondersteuning tijdens de avond, nacht en ochtend in een collectieve setting met forensische omkadering
  • dag- en woonondersteuning: voltijdse of deeltijds woon- en dagondersteuning in een collectieve setting met forensische omkadering
  • dag- en woonondersteuning +: voltijdse woon- en dagondersteuning in een collectieve setting met forensische omkadering

Voor dag- en woonondersteuning zijn er twee modules voorzien. De module ‘dag- en woonondersteuning +’ kan alleen worden aangevraagd als in het risicoinschattingsverslag bij de aanvraag een van de volgende situaties is aangetoond:

  • De geïnterneerde heeft voltijds dag- en woonondersteuning nodig, er moet voortdurend iemand aanwezig zijn en er moet toezicht uitgeoefend worden binnen gehoorsafstand.
  • De geïnterneerde heeft voltijds dag- en woonondersteuning nodig, er moet voortdurend iemand aanwezig zijn zonder dat die persoon voortdurend toezicht moet uitoefenen en de geïnterneerde heeft dagelijks ondersteuning nodig op de meeste levensdomeinen, voornamelijk in de vorm van inhoudelijke of praktische begeleiding van een deel van de activiteit.

Documenten