Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

Aan wie kan een geregistreerde vergunde zorgaanbieder ondersteuning bieden?

De geregistreerde vergunde zorgaanbieders kunnen direct gefinancierde ondersteuning bieden aan geïnterneerde personen met een handicap die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De persoon met een handicap moet de ondersteuning aanvragen via een procedure.

Als het VAPH zijn goedkeuring tot opstart heeft verleend, kan de geïnterneerde persoon met een handicap of zijn vertegenwoordiger een individuele dienstverleningsovereenkomst afsluiten met één geregistreerde vergunde zorgaanbieder.

Personen die ondersteund worden via direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden met een handicap, staan in voor hun eigen woon- en leefkosten.