Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden
Voor VAPH-professionelen

Registratievoorwaarden

Vergunde zorgaanbieders kunnen zich in het kader van de directe financiering van geïnterneerden registreren bij het VAPH om een of meerdere ondersteuningsmodules aan te bieden.

De voorwaarden waaraan een vergunde zorgaanbieder moet voldoen:

  • bereid zijn om op maat te werken met een forensische doelgroep;
  • beschikken over forensische expertise en opleidingen volgen in functie van de ondersteuning van een forensische doelgroep;
  • sectoraal en intersectoraal afstemmen met andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de geïnterneerde personen;
  • instaan voor de opvolging en nazorg van het zorgtraject van de betrokken geïnterneerde personen.

De vergunde zorgaanbieder die woon- of dagondersteuning wil aanbieden, moet naast die voorwaarden ook voldoen aan de voorwaarde dat hij afhankelijk van de module van ondersteuning die hij wil bieden, beschikt over een aangepaste infrastructuur of bereid is om op korte termijn de nodige infrastructurele aanpassingen te doen.

Alle vestigingsplaatsen waar de vergunde zorgaanbieder woon- en/of dagondersteuning aan een geïnterneerde persoon met een handicap wil aanbieden, moeten vermeld worden op het aanvraagformulier.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.