Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

Registratie aanvragen

U kunt als vergunde zorgaanbieder een registratie aanvragen aan de hand van het formulier Aanvraag tot registratie als vergunde zorgaanbieder voor het aanbieden van ondersteuningsmodules in het kader van de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicapopent dialoogvenster. Dat formulier moet ingevuld en ondertekend bezorgd worden aan het VAPH via mail naar internering@vaph.be.

Het VAPH zal uw aanvraag onderzoeken op volledigheid en keurt ze goed als aan alle voorwaarden is voldaan. De beslissingsbrief ontvangt u per e-mail. De registratie heeft standaard een geldigheidsduur van vijf jaar.

De registratie verplicht u als vergunde zorgaanbieder niet tot het effectief bieden van ondersteuning aan een geïnterneerde. Met het aanvraagformulier kunt u op elk ogenblik een aanvraag tot wijziging van de registratie indienen. Bijvoorbeeld om een ondersteuningsmodule of vestigingsplaats te laten aanpassen.

U moet echter wel over een goedkeuring van het VAPH beschikken voor de betreffende ondersteuningsmodule vooraleer daarvoor een individuele dienstverleningsovereenkomst kan worden afgesloten.

Documenten

Aanvraag tot registratie als vergunde zorgaanbieder voor het aanbieden van ondersteuningsmodules in het kader van de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap