Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

Zorg op maat voor geïnterneerden bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder

Geïnterneerde personen met een handicap die verblijven in een gevangenis, forensisch psychiatrisch centrum, forensische VAPH-unit of erkende medium-security-afdeling (dat zijn specifieke forensische settings), moeten zodra nodig en wenselijk kunnen doorstromen naar een handicapspecifieke setting.

Gezien de nood aan zowel vrijheidsbeperking als een behandelingssetting van geïnterneerden voorziet het VAPH voor die groep direct gefinancierde ondersteuning. Daardoor kan de geïnterneerde persoon met een handicap zorg en ondersteuning op maat verkrijgen bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder.

Het direct gefinancierd budget zorgt voor een doorstroom vanuit de genoemde forensische settings naar een aanbod van het VAPH.

Documenten