Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

Komt u in aanmerking voor ondersteuning bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden?

U komt in aanmerking voor ondersteuning bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent geïnterneerd.
  • U bent door het VAPH erkend als persoon met een handicap en bent uitgesloten van art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget (enkelvoudige psychiatrische aandoening). Als uw handicap nog niet erkend werd, dan kunt u contact opnemen met een multidisciplinair team (MDT). Uw handicap wordt vervolgens beoordeeld door de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC).
  • U stroomt uit uit een gevangenis, een forensisch psychiatrisch centrum (FPC), een erkende medium-security-afdeling binnen de psychiatrie of een forensische VAPH-unit.
  • U hebt behoefte aan handicapspecifieke ondersteuning (ongeacht de benodigde ondersteuningsvorm en -intensiteit) en forensische knowhow
  • U hebt een positieve beslissing van het VAPH voor toegang tot direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden.

Bijkomend is het belangrijk dat u op korte termijn uw beveiligde setting kunt verlaten. Dat betekent dat overgegaan kan worden tot ‘in vrijheid op proef (IOP)’. U moet met andere woorden ‘uitstroomklaar’ zijn.