Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]

Professionele site voor aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieders)

Op dit webluik vindt u alle informatie voor aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieders).

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) zijn zorgaanbieders die beperkte handicapspecifieke hulp bieden aan personen met een (vermoeden van) handicap.

Het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid wordt berekend op basis van de anciënniteit, de functie en de prestatie-eenheden.

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen aan personen met een (vermoeden van) handicap een financiële bijdrage vragen.

Om uw personeelsbestand over te maken aan het VAPH kunt u gebruikmaken van de webapplicatie Isis, een sociaal secretariaat of een automatiseerder.

foto van man die notities neemt

Zoeken binnen VAPH voor RTH-aanbieders

Voor RTH

Lookup your form, document on title or other related keyword

Direct naar

Melding grensoverschrijdend gedrag

De diensten en zorgaanbieders die erkend of vergund zijn door het VAPH en gevat zijn door het kwaliteitsbesluit, zijn verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.

Administratie en beheer van uw dossiers via Isis

Via Isis kunt u uw personeel registreren, uw cliënten en prestaties registreren en uw voorschotten en afrekening aanvragen.

Jongeman met handicap kijkt samen met een man lachend in de camera in een keuken

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

- Verwijzende informatie voor RTH-aanbieders

Jongvolwassenen die een actieve vraag hebben naar meerderjarigenondersteuning, kunnen een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indienen. Personen die minderjarigenondersteuning van het VAPH of van het agentschap Oproeien via een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen krijgen en voldoen aan specifieke voorwaarden, kunnen na het doorlopen van de aanvraagprocedure in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget na jeugdhulp zijn verschillend naargelang men gebruik maakt van een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning krijgt via een multifunctioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.