Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Professionele site voor aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieders)

Op dit webluik vindt u alle informatie voor aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieders).

 • Uw maandelijks voorschot

  Het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid wordt berekend op basis van de anciënniteit, de functie en de prestatie-eenheden.

 • Bijdragen

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen aan personen met een (vermoeden van) handicap een financiële bijdrage vragen.

 • Uw afrekening

  Om uw personeelsbestand over te maken aan het VAPH kunt u gebruikmaken van de webapplicatie Isis, een sociaal secretariaat of een automatiseerder.

Direct naar

 • Melding grensoverschrijdend gedrag

  De diensten en zorgaanbieders die erkend of vergund zijn door het VAPH en gevat zijn door het kwaliteitsbesluit, zijn verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.

 • Administratie en beheer van uw dossiers via Isis

  Via Isis kunt u uw personeel registreren, uw cliënten en prestaties registreren en uw voorschotten en afrekening aanvragen.

 • Rechten en plichten

  Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Meest gedownloade documenten

Veelgestelde vragen

Meer vragen