Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]

Bijdragen

De aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kan aan de persoon met een (vermoeden van) handicap een financiële bijdrage vragen.

Op de pagina rechtstreeks toegankelijke hulp vindt u per ondersteuningsfunctie de maximale persoonlijke bijdrage. De RTH-aanbieder kan echter beslissen om minder of zelfs geen bijdrage te vragen.

De RTH-aanbieder kan een bijkomende vergoeding aanrekenen als de aanbieder instaat voor het vervoer van de gebruiker van en naar de voorziening.

De geïndexeerde bedragen gaan in op 1 januari van het jaar X.

De bijdragen worden geïndexeerd met de afgevlakte gezondheidsindex van de maand december van het jaar X-1.

Bij ambulante of mobiele outreach kunt u geen eigen bijdragen aan de deelnemers vragen. De regelgeving voorziet dat de persoon met een handicap een financiële bijdrage betaalt. Bij outreach is er geen sprake van een specifieke persoon met een handicap, dus kan die ook geen bijdrage betalen.  

Documenten