Infonota - INF/21/19 Indexering 2021

10.02.2021
Documenttype:
Infonota

De infonota geeft een overzicht van de bedragen zoals de persoonlijke bijdragen, subsidiebedragen, supplementen enz die al dan niet geïndexeerd werden voor 2021.