Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]

Documenten voor RTH-aanbieders

379 documenten
21/3/2023

Mensen met een handicap die zich plots in een kritieke situatie bevinden, kunnen onder andere via de noodprocedure onmiddellijk een persoonsvolgend budget aanvragen. De beoordelingscriteria voor die procedure zijn vastgelegd in de wet en zijn behoorlijk strikt. Minister van Welzijn Hilde Crevits besliste in samenwerking met het VAPH om de procedure te versoepelen.

15/3/2023

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

27/2/2023

Er werden 111 initiatieven geselecteerd voor deelname aan de pilootfase rechtstreeks toegankelijke hulp.

30/1/2023

Presentatie van de webinar voor de geselecteerde initiatieven voor de pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

26/1/2023

Naar jaarlijkse gewoonte, ontvangt elk MFC en elke RTH-aanbieder die minderjarigen met een (vermoeden van) handicap ondersteunt een voor haar organisatie uniek exemplaar van het blanco attest m.b.t. de aftrek van uitgaven voor kinderopvang.

Deze infonota informeert over de toepassing en werkwijze.