Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]

Documenten voor RTH-aanbieders

654 documenten
november 2022

Met dit formulier geeft een persoon met een handicap u de toestemming om de gegevens over zijn aanvraag voor ondersteuning op te vragen.

 

 

08/11/2022

Via deze infonota wil het VAPH verdere verduidelijking brengen over de infonota (INF/22/41) van 22 september 2022 betreffende de wijzigingen sitebeheer en voucher registratie in de Geïntegreerde Registratietool (GIR).

26/10/2022

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van besluit goed over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). PAB-budgethouders zullen vanaf 1 december 2022 hun budget ruimer kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren.

21/10/2022

Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders.

21/10/2022

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.  Deze update actualiseert de contactgegevens van het Outbreak Support Team.

12/10/2022

In de infonota van 31 augustus 2022 (INF/22/40) werd u op de hoogte gebracht dat de afname van de storend-gedragsschaal (SGZ) in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait vanaf heden enkel door een inschaler van een multidisciplinair team (MDT) mag gebeuren. In deze infonota willen we u informeren over een wijziging van de startdatum voor alle afnames en de concrete implicaties van de nieuwe maatregel.

07/10/2022

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

20/9/2022

Om uw aanvraag om deel te nemen aan de pilootfaser RTH, voor te bereiden, kunt u een pdf-versie van het aanvraagformulier afdrukken. Let op: u kunt het pdf-document niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Een aanvraag is enkel geldig als die met het online aanvraagformulier wordt ingediend.

20/9/2022

Installeren van een tijdelijke fase voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)