Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]

Documenten voor RTH-aanbieders

290 documenten
15/1/2019

De specifieke aanvraagprocedure voor geïnterneerde personen met een handicap vanuit de forensische settings (gevangenis, FPC, erkende medium security-afdelingen en forensische units voor geïnterneerden) leidt tot een ondersteuningsmodule die via directe financiering ingezet kan worden bij geregistreerde vergunde zorgaanbieders.

14/1/2019

Het afgelopen jaar heeft het VAPH zijn websites doorgelicht én herwerkt. Als organisatie die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd is, vindt u voortaan informatie, richtlijnen en handleidingen in de rubriek Professionelen op vaph.be. U kunt de informatie ook rechtstreeks bereiken via de URL www.vaph.be/professionelen.

19/12/2018

Ministerieel besluit betreffende de registratie van ouderinitiatieven in het kader van de persoonsvolgende financiering

21/11/2018

Met deze infonota wordt verduidelijkt hoe het VAPH de middelen die het Sociale Maribel fonds investeert in correctiefase 1 van de persoonsvolgende financiering recupereert in het subsidiedossier van de vergunde zorgaanbieder.

november 2018

Dit rapport toont hoeveel een cliënt gemiddeld gebruik gemaakt heeft van RTH in 2017. We tonen hier de cijfers voor 2017, omdat we ons op een volledig jaar kunnen baseren.

november 2018

Dit rapport is analoog aan het rapport 'Aantal RTH-prestaties per module per provincie cliënt_zorgregieregio', maar toont nu het aantal ingezette punten i.p.v. het aantal prestaties.

november 2018

Dit rapport toont de RTH-prestaties per module en per zorgregieregio, waarbij we het domicilieadres van de cliënt als uitgangspunt nemen.

november 2018

Dit rapport toont de RTH-prestaties per leeftijdsgroep en per zorgregieregio, waarbij we het domicilieadres van de cliënt als uitgangspunt nemen.

november 2018

Dit rapport is analoog aan het rapport 'Aantal RTH-prestaties per module per provincie cliënt_zorgregio', maar toont nu het aantal ingezette punten i.p.v. het aantal prestaties.