Lijst met alle door de overheid verstrekte subsidies

2021
Documenttype:
Andere

Lijst met alle door de overheid verstrekte subsidies

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dienen alle gesubsidieerde voorzieningen, diensten en organisaties, een lijst op te maken met alle door de overheid verstrekte subsidies. Deze lijst maakt deel uit van het financieel verslag (zie infonota financieel verslag).