Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

Uw RTH-punten

In de tabel hieronder vindt u het aantal punten per soort ondersteuning.

Uw RTH-punten per ondersteuningsvorm
Ondersteuning Puntenwaarde
Begeleiding: ambulant (per sessie) 0,155
Begeleiding: mobiel (per sessie) 0,220
Groepsbegeleiding (per sessie) 0,087
Dagopvang (per dag) 0,087
Verblijf (per nacht) 0,130

De acht punten staan voor:

  • 51 begeleidingen
  • of 36 mobiele begeleidingen
  • of 91 groepsbegeleidingen
  • of 91 dagen dagopvang
  • of 61 nachten verblijf

U mag de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp ook combineren.

Met de rekentool kunt u berekenen hoeveel punten u al gebruikt hebt en hoeveel u er nog over hebt. U kunt met dat rekeninstrument ook nagaan hoe u uw punten kunt verdelen over de verschillende RTH-vormen.

Of vraag gewoon aan uw dienst rechtstreeks toegankelijke hulp hoeveel punten u bij hen al hebt gebruikt, en welke ondersteuning ze u nog kunnen bieden.

U kunt uw persoonlijke RTH-teller ook raadplegen via het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster.

Uw bijdragen

In de tabel hieronder vindt u de bijdragen die uw RTH-aanbieder u maximaal mag aanrekenen.

Uw maximale bijdrage in euro per ondersteuningsvorm
Ondersteuning Uw bijdrage *

Begeleiding: ambulant (per sessie)

Max. 5,34 euro

Begeleiding: mobiel (per sessie) Max. 5,34 euro
Groepsbegeleiding (per sessie) Max. 5,34 euro
Dagopvang (per dag) Max. 10,15 euro
Verblijf (per nacht) Max. 25,53 euro

Indexering

De bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. De tabel geeft de maximale bedragen geldig vanaf 1 januari 2019 weer.

Rekentool

Uw RTH-teller in Mijn VAPH