Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

Punten en bijdragen

Uw RTH-punten

In de tabel hieronder vindt u het aantal punten per soort ondersteuning.

Uw RTH-punten per ondersteuningsvorm
Ondersteuning

Puntenwaarde

Begeleiding: ambulant (per sessie)

0,155

Begeleiding: mobiel (per sessie)

0,220

Begeleid werken

0,220

Groepsbegeleiding (per sessie)

0,087

Dagopvang (per dag)

0,087

Verblijf (per nacht)

0,130

U kunt per kalenderjaar maximaal acht punten besteden. In sommige gevallen kunt u maar maximaal zeven punten per jaar besteden in plaats van acht. Dat is zo als uw aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp voor uw begeleiding structureel een beroep doet op een vrijwilliger. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij uw RTH-aanbieder.

De acht punten staan voor:

  • 51 begeleidingen
  • of 36 mobiele begeleidingen
  • of 36 begeleidingen begeleid werken
  • of 91 groepsbegeleidingen
  • of 91 dagen dagopvang
  • of 61 nachten verblijf

U mag de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp ook combineren.

Met de rekentool kunt u berekenen hoeveel punten u al gebruikt hebt en hoeveel u er nog over hebt. U kunt met dat rekeninstrument ook nagaan hoe u uw punten kunt verdelen over de verschillende RTH-vormen.

Of vraag gewoon aan uw dienst rechtstreeks toegankelijke hulp hoeveel punten u bij hen al hebt gebruikt, en welke ondersteuning ze u nog kunnen bieden.

Als u gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp, dan kunt u uw persoonlijke RTH-teller ook raadplegen via het e-loket mijnvaph.be.

Uw kind kan gebruik maken van globale individuele ondersteuning voor minderjarigen voor maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis. Dat komt overeen met een 30-tal uren ondersteuning.

Die 4 punten staan los van de 8 punten waar elk kind met (een vermoeden van) een handicap gebruik kan van maken binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Voor globale individuele ondersteuning gaan er dus geen punten af van de individuele RTH-teller van uw kind.

Globale individuele ondersteuning is gratis. Of u de gewenste ondersteuning kunt krijgen, is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

 

Uw bijdragen

De RTH-aanbieder kan voor begeleiding, dagopvang of verblijf een bijdrage vragen. 

Voor begeleid werken betaalt u een eventuele bijdrage op basis van het aantal begeleidingen door de begeleider van buiten de werkplek, niet op basis van het aantal dagen dat u op de werkplek bent.

Per ondersteuningsvorm betaalt u maximaal de volgende bedragen:

Uw maximale bijdrage in euro per ondersteuningsvorm
Ondersteuning

Uw bijdrage

Begeleiding: ambulant (per sessie)

Max. 6,34 euro

Begeleiding: mobiel (per sessie)

Max. 6,34 euro

Groepsbegeleiding (per sessie)

Max. 6,34 euro

Dagopvang (per dag)

Max. 12,05 euro

Verblijf (per nacht)

Max. 30,32 euro

Indexering

De bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. De tabel geeft de maximale bedragen geldig vanaf 1 januari 2024 weer.