Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

Voor wie?

Wie kan gebruikmaken van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor u als u voldoet aan deze vier voorwaarden:

  • U hebt een handicap of een vermoeden van handicap.
  • U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH dan is deze voorwaarde niet van toepassing. Als u een vermoeden hebt van handicap en u al vóór de leeftijd van 65 jaar gebruik maakte van rechtstreeks toegankelijke hulp, dan kunt u die ondersteuning ook blijven krijgen na de leeftijd van 65 jaar.
  • U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen zonder domicilie volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • U hebt als meerderjarige nog geen persoonsvolgend budget (PVB) ter beschikking. U wordt als minderjarige niet ondersteund door een multifunctioneel centrum of u hebt geen persoonlijke-assistentiebudget.

Sommige vormen van ondersteuning, tegemoetkomingen en budgetten mogen met elkaar gecombineerd worden, andere niet. Lees meer over de combinatiemogelijkheden .

Hoe kunt u gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden.

Als u denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp u kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. U kunt dan met hem bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of hij u de gewenste ondersteuning kan bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

U kunt per kalenderjaar maximaal acht punten besteden waarmee u terecht kunt bij de zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Die punten kunt u verdelen zoals u wilt: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen maximale bijdrage.

In sommige gevallen kunt u maar maximaal zeven punten per jaar gebruiken in plaats van acht. Dat is zo als uw aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp voor uw begeleiding structureel een beroep doet op een vrijwilliger. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij uw RTH-aanbieder.

Bij de start van de ondersteuning ondertekenen u en de zorgaanbieder een overeenkomst over de ondersteuning die geboden zal worden. Dat is een individuele dienstverleningsovereenkomst.

Meer informatie over de individuele dienstverleningsovereenkomst vindt u in het webluik Individuele dienstverleningsovereenkomst rechtstreeks toegankelijke hulp.

Direct naar

  • Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

    Sommige vormen van ondersteuning, tegemoetkomingen en budgetten mogen met elkaar gecombineerd worden, andere niet.