Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

Drie ondersteuningsvormen

Begeleiding

Tijdens individuele gesprekken met een begeleider kunt u vragen stellen over de organisatie van uw huishouden, uw administratie, uw werksituatie en dergelijke. Kinderen kunnen begeleid worden om hun handicap te leren aanvaarden en ermee om te gaan. Ouders krijgen opvoedingsondersteuning.

Een gesprek duurt een tot twee uur. U kiest tussen:

  • ambulante begeleiding = u verplaatst zich naar de hulpverlener
  • mobiele begeleiding = de hulpverlener komt naar u toe

U kunt ook kiezen voor groepsbegeleiding. Dan volgt u samen met een of meerdere personen met een handicap of hun netwerk een sessie van minimaal een uur en maximaal twee uur.

foto van man die notities neemt

Dagopvang

 

Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld samen koken, tekenen, op uitstap gaan. Dagopvang kan ook in halve dagen.

Verblijf

Lukt het tijdelijk niet om alleen thuis te blijven? Dan kan een verblijf bij een RTH-aanbieder een oplossing bieden. Die biedt 's avonds, 's nachts en 's ochtends ondersteuning.

Naast die drie vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat er ook globale individuele ondersteuning voor minderjarigen. Voor die functie binnen rechtstreeks toegankelijke hulp gelden specifieke bepalingen en voorwaarden. U leest er alles over in het webluik globale individuele ondersteuning voor minderjarigen.

Voor wie?

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor u als u voldoet aan deze vier voorwaarden:

  • U hebt een handicap(opent dialoogvenster) of een vermoeden van handicap(opent dialoogvenster).
  • U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH dan is deze voorwaarde niet van toepassing. Als u een vermoeden hebt van handicap en u maakte al vóór uw 65 jaar gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp, mag u die ondersteuning ook blijven gebruiken na uw 65 jaar.  
  • U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen zonder domicilie volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • U hebt als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget (PVB)(opent dialoogvenster).

Hoe kunt u gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden.

Als u denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp u kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. U kunt dan met hem bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of hij u de gewenste ondersteuning kan bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

U kunt per kalenderjaar maximaal acht punten besteden waarmee u terecht kunt bij de zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Die punten kunt u verdelen zoals u wilt: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage.

In sommige gevallen kunt u maar maximaal zeven punten per jaar gebruiken in plaats van acht. Dat is zo als uw aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp voor uw begeleiding structureel een beroep doet op een vrijwilliger. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij uw RTH-aanbieder.

Waar vindt u aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

De lijst met de contactgegevens van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkt tot de aanbieders die effectief erkend werden door het VAPH voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Zij kunnen middelen doorgeven aan andere diensten die geen RTH-middelen via het VAPH ontvangen. Informeer u dus zeker bij een van de erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw buurt om na te gaan of er in uw regio vergunde zorgaanbieders zijn die kunnen ingaan op uw ondersteuningsvraag.

Adressen van RTH-aanbieders

In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders in uw buurt.

Wegwijzer VAPH-ondersteuning

Publicaties

april 2019

In de brochure Rechtstreeks toegankelijke hulp leest u welke vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp er zijn, wie er gebruik van kan maken en op welke manier, hoeveel hulp u kunt krijgen en wat u ervoor betaalt.