Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

Drie ondersteuningsvormen

vrouw zit tegenover man met laptop
Bron: Pexels.com

Begeleiding

Tijdens individuele gesprekken met een begeleider kunt u vragen stellen over de organisatie van uw huishouden, uw administratie, uw werksituatie en dergelijke. Kinderen kunnen begeleid worden om hun handicap te leren aanvaarden en ermee om te gaan. Ouders krijgen opvoedingsondersteuning.

Een gesprek duurt een tot twee uur. U kunt kiezen tussen:

  • ambulante begeleiding: u verplaatst zich naar de hulpverlener
  • mobiele begeleiding: de hulpverlener komt naar u toe

Groepsbegeleiding

U kunt ook kiezen voor groepsbegeleiding. Dan volgt u een sessie samen met een of meerdere personen met een handicap of hun netwerk. Een sessie duurt een tot twee uur.

Begeleid werken

U kunt er ook voor kiezen om als dagbesteding een of enkele dagen begeleid te werken bij een vzw, een winkel of een bedrijf. Het werk dat u uitvoert, is aangepast aan uw mogelijkheden en interesses. U wordt begeleid door iemand van buiten de werkplek, daarom spreken we van begeleid werken. Voor het werk krijgt u geen verloning en hebt u ook geen arbeidscontract. U kunt het combineren met dagopvang bij een RTH-aanbieder, maar niet op hetzelfde moment of op hetzelfde dagdeel. U betaalt een eventuele bijdrage op basis van het aantal begeleidingen door de begeleider van buiten de werkplek, niet op basis van het aantal dagen dat u op de werkplek bent.

jonge man tekent
Bron: Pexels.com

Dagopvang

Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld samen koken, tekenen, dansen of een uitstap maken.

slapend kind
Bron: Pexels.com

Verblijf

Als het tijdelijk niet lukt om alleen thuis te blijven, dan kan een verblijf bij een RTH-aanbieder een oplossing zijn. Die biedt u 's avonds, 's nachts en 's ochtends ondersteuning.

U kunt zowel tijdens de week als in het weekend bij een RTH-aanbieder overnachten.

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen. Voor globale individuele ondersteuning gelden specifieke bepalingen en voorwaarden. U leest er meer over in het webluik globale individuele ondersteuning voor minderjarigen.

Voor wie?

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor u als u voldoet aan deze vier voorwaarden:

  • U hebt een handicap of een vermoeden van handicap.
  • U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH dan is deze voorwaarde niet van toepassing. Als u een vermoeden hebt van handicap en u al vóór de leeftijd van 65 jaar gebruik maakte van rechtstreeks toegankelijke hulp, dan kunt u die ondersteuning ook blijven krijgen na uw 65 jaar.
  • U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen zonder domicilie volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • U hebt als meerderjarige nog geen persoonsvolgend budget (PVB) ter beschikking. U wordt als minderjarige niet ondersteund door een multifunctioneel centrum of u hebt geen persoonlijke-assistentiebudget.

Hoe kunt u gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden.

Als u denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp u kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. U kunt dan met hem bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of hij u de gewenste ondersteuning kan bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

U kunt per kalenderjaar maximaal acht punten besteden waarmee u terecht kunt bij de zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Die punten kunt u verdelen zoals u wilt: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen maximale bijdrage.

In sommige gevallen kunt u maar maximaal zeven punten per jaar gebruiken in plaats van acht. Dat is zo als uw aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp voor uw begeleiding structureel een beroep doet op een vrijwilliger. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij uw RTH-aanbieder.

Bij de start van de ondersteuning ondertekenen u en de zorgaanbieder een overeenkomst over de ondersteuning die geboden zal worden. Dat is een individuele dienstverleningsovereenkomst.

Meer informatie over de individuele dienstverleningsovereenkomst vindt u in het webluik Individuele dienstverleningsovereenkomst rechtstreeks toegankelijke hulp.

Waar vindt u aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

De lijst met de contactgegevens van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkt tot de aanbieders die effectief erkend werden door het VAPH voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Zij kunnen middelen doorgeven aan andere diensten die geen RTH-middelen via het VAPH ontvangen. Informeer u dus zeker bij een van de erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw buurt om na te gaan of er in uw regio vergunde zorgaanbieders zijn die kunnen ingaan op uw ondersteuningsvraag.

Adressen van RTH-aanbieders

Op Zorgwijs.be kunt u zoeken naar het beschikbare aanbod van RTH-aanbieders in uw buurt.

Zorgwijs.be(opent nieuw venster)

Publicaties