Infonota INF/20/88 - Indexering 2020

30/1/2020
Documenttype: 
Infonota

De infonota geeft een overzicht van de bedragen zoals de persoonlijke bijdragen, subsidiebedragen, supplementen enz. die al dan niet geïndexeerd werden voor 2020.