Multifunctionele centra [MFC]

Supplementen

Zakgeld jongeren

Kinderen en jongeren die geplaatst zijn in verblijf, blijven het recht op zakgeld behouden binnen de periode van de toegekende maatregel, zolang die gebruiker nog minimaal 1 keer per maand verblijf scoren.

Tarieven van zakgeld
 

6 tot 8 jaar

8 tot 12 jaar 12 tot 14 jaar 14 tot 16 jaar 16 tot 18 jaar 18 tot en met 20 jaar
1 september 2018 (105,10)

6,16 euro

12,26 euro 24,52 euro 36,79 euro 49,05 euro 61,36 euro
1 juni 2017 (103,04)

6,04 euro

12,02 euro 24,04 euro 36,07 euro 48,09 euro 60,16 euro
1 juni 2016 (101,02)

5,92 euro

11,79 euro 23,57 euro 35,36 euro 47,14 euro 58,98 euro
Basisbedrag 1 oktober 2006 5,15 euro 10,26 euro 20,52 euro 30,78 euro 41,04 euro 51,35 euro
Loongrens voor zakgeld
  Loongrens
1 september 2018 (105,10) 202,39 euro
1 juni 2017 (103,04) 198,43 euro
1 juni 2016 (101,02) 194,53 euro
Basisbedrag 1 oktober 2006 169,35 euro

Socioculturele toelage

+21-jarige gebruikers die ook van verblijf gebruik maken en niet onder woon- en leefkosten maar onder een bijdrageregeling vallen, hebben recht op een socioculturele toelage binnen de subsidiabele periode.

Het bedrag socioculturele toelage mag enkel worden gegeven voor het aantal dagen verblijf + 0,65 x aantal dagen verblijf (resultaat steeds afgerond op maandbasis tot de lagere eenheid en maximaal tot aantal kalenderdagen van de maand en op jaarbasis maximaal naar de lagere eenheid volgens aantal kalenderdagen van het jaar 365/366).

Als de totaalsom dagen op maandbasis in een bepaalde maand groter is dan het aantal kalenderdagen van die maand, mag het resterende saldo aan dagen overgedragen worden naar de andere maand(en) waar er nog ruimte is. Maar na verloop van de laatste maand mag er niet over het totaal aantal 365/366 kalenderdagen worden gegaan.

Het bedrag socioculturele toelage wordt bepaald op basis van de doelgroepen die aan de beslissing hangen en moeten niet meer matchen met de doelgroepen van de erkenning van het MFC.

De hoogte van het bedrag socioculturele toelage wordt als volgt bepaald op basis van de doelgroepen die aan de beslissing hangen:

  • Als enkel de doelgroep motorische en/of zintuiglijke handicap en/of autisme en/of NAH is toegekend, ontvangt de cliënt een hoge socioculturele toelage. Die bedraagt 2,2780 euro per dag.
  • Als (ook) de doelgroep licht of matig verstandelijke handicap is toegekend, ontvangt de cliënt een lage socioculturele toelage. Die bedraagt 1,4807 euro per dag.
  • Als (ook) de doelgroep ernstig verstandelijke handicap is toegekend, is er geen socio-culturele toelage

Voorbeeld

Iemand met een enkelvoudige visuele beperking die 10 dagen per maand gebruik maakt van verblijf, krijgt een socioculturele toelage van 37,59 euro. De berekening is in dit voorbeeld als volgt: (10+(10 * 0,65)) * 2,2780 euro

Nieuwe gebruikers of bestaande gebruikers voor wie het contract aangepast wordt, hebben geen recht (meer) op een socioculturele toelage als ze kiezen om over te stappen naar woon-en leefkosten en om uit de bijdrageregeling te stappen.

Socioculturele toelage

 

Motorisch en/of zintuiglijk Matig en licht verstandelijk

1 september 2018 (105,10)

2,2780 euro 1,4807 euro

1 juni 2017 (103,04)

2,2780 euro 1,4807 euro

1 juni 2016 (101,02)

2,2780 euro 1,4807 euro
Basisbedrag 1 januari 2016 2,2780 euro 1,4807 euro

Documenten

Infonota INF/AZF/18/30 - Indexatie barema’s op 1 oktober 2018 – Geïndexeerde bedragen en kinderbijslag

Geïndexeerde bedragen, kinderbijslag, zakgeld jongeren en toelage gezinslast