Infonota INF/23/01 - Indexering 2023

05.01.2023
Documenttype:
Infonota

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2023. Bedragen die niet geïndexeerd worden, zijn ook opgenomen in de infonota.