Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Overgangsmaatregelen voor de transitie van sommige instellingen van Onderwijs naar het VAPH

Het Besluit van de Vlaamse Regering over de transitie van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn werd op 31 augustus 2023 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In dat besluit zijn voor de internaten die de transitie maken naar het VAPH - naast de erkenning en subsidiëring - een aantal overgangsmaatregelen opgenomen over de eigen financiële bijdrage, het vrij besteedbaar bedrag (zakgeld) en het persoonsvolgend budget na ondersteuning door een internaat.

Dit webluik verduidelijkt die overgangsmaatregelen en geeft telkens in het bijhorend grijze kader de richtlijnen voor de toekomstige multifunctionele centra (MFC’s) voor de acties die zij moeten ondernemen. Bijkomend worden nog een aantal overgangsmaatregelen gecommuniceerd die geen deel uitmaken van het BVR, maar beslist werden door de stuurgroep die deze transitie opvolgt.

Deze informatie werd - met bijhorende documenten - midden juli ook per mail bezorgd aan de betrokken organisaties De informatie in dit webluik is het meest up-to-date.

De toekomstige multifunctionele centra zullen ook een opstartbrief van de uitbetalers van het groeipakket krijgen zodat er gericht gecommuniceerd kan worden met de juiste uitbetaler.

De informatie in dit webluik is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het besluit door de Vlaamse Regering.

Documenten