Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Professionele site voor multifunctionele centra

Op dit webluik vindt u alle informatie voor multifunctionele centra.

 • Uw maandelijks voorschot

  Het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid wordt berekend op basis van de anciënniteit, de functie en de prestatie-eenheden.

 • Bijdrageregeling

  Sinds 2016 is er een vereenvoudigde bijdrageregeling van kracht voor minderjarigen.

 • Uw afrekening

  Om uw personeelsbestand over te maken aan het VAPH kunt u gebruikmaken van de webapplicatie Isis, een sociaal secretariaat of een automatiseerder.

Zoeken binnen VAPH voor multifunctionele centra

Direct naar

 • Melding grensoverschrijdend gedrag

  De diensten en zorgaanbieders die erkend of vergund zijn door het VAPH en gevat zijn door het kwaliteitsbesluit, zijn verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.

 • Administratie en beheer van uw dossiers via Isis

  Via Isis kunt u uw personeel registreren, uw cliënten en prestaties registreren en uw voorschotten en afrekening aanvragen.

 • Rechten en plichten

  Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

- Meest gedownloade documenten

Verwijzende informatie voor multifunctionele centra