Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Bijdrageregeling

Het multifunctioneel centrum (MFC) staat zelf in voor de correcte berekening van de bijdrage en voor de facturering. Het VAPH kan wel de facturatiegegevens opvragen ter controle.

Bij de berekening van de bijdrage wordt gekeken naar de zorgfunctie en de leeftijd van de gebruiker (opdeling in -21-jarigen en +21-jarigen).

Het VAPH vraagt jaarlijks het totaalbedrag van de effectieve verschuldigde bijdragen van het MFC op. Als een gebruiker zijn factuur voor verblijf of schoolaanvullende/schoolvervangende dagopvang geheel of gedeeltelijk niet betaalt, geeft het MFC het totaalbedrag van de effectieve verschuldigde bijdragen door aan het VAPH.

Het MFC kan de niet-betaalde bijdrage recupereren van het VAPH als het MFC kan aantonen dat het alle stappen zoals vermeld in de infonota INF/19/48 - Niet inbare eigen financiële bijdrage doorlopen heeft. Het MFC kan een dossier indienen om de niet-inbare eigen financiële bijdrage van het VAPH te ontvangen. Het VAPH bepaalt de manier waarop dat moet aangetoond worden.

Voor begeleiding kunnen er geen dossiers met betrekking tot niet-inbare eigen financiële bijdragen ingediend worden aangezien de bijdrage voor begeleiding niet wettelijk opeisbaar is.

Documenten