Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Te innen bijdrage

Enkel het volledige totaalbedrag financiële bijdragen overheen het hele MFC, maar zonder de eventueel geïnde bijdragen voor ambulante of mobiele begeleidingen, moeten doorgegeven worden aan het VAPH na het einde van een jaar, om bij de vereffening afgetrokken te worden van de subsidie van dat jaar. Dat wil zeggen dat de bijdrage die wordt aangerekend aan de gebruikers kan verschillen van de bijdrage die wordt doorgegeven in functie van uw afrekeningsdossier.

Hieronder vindt u de werkwijze terug hoe u dat bedrag kunt berekenen:

U berekent de bijdrage (rekening houdend met de maximumbedragen per functie) maar zonder de functie begeleiding. U vergelijkt dat met de oorspronkelijk gevraagde bijdrage aan de gebruiker. Als de nieuw berekende bijdrage hoger is dan of gelijk is aan het geïnde bedrag, bezorgt u het geïnde bedrag. Als de nieuw berekende bijdrage lager is dan het geïnde bedrag, bezorgt u het lagere bedrag.