Multifunctionele centra [MFC]

Outputindicator

Voor de multifunctionele centra (MFC’s) is er in de regelgeving geen outputindicator opgenomen die een directe link heeft met de subsidiëring. Wel bepaalt de regelgeving dat er minstens evenveel kinderen en jongeren moeten ondersteund worden als voor de instap in het MFC. Als dat aantal niet gehaald wordt, moet het MFC dat motiveren.

Documenten

Invulbestand automatische puntenberekening op gebruikersniveau op basis van geleverde ondersteuning, de doelgroep en de respectieve gewichten.