Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Outputindicator

Voor de multifunctionele centra (MFC’s) is er in de regelgeving geen outputindicator opgenomen die een directe link heeft met de subsidiëring. Wel bepaalt de regelgeving dat er minstens evenveel kinderen en jongeren moeten ondersteund worden als voor de instap in het MFC. Als dat aantal niet gehaald wordt, moet het MFC dat motiveren.

Bij de bepaling van het aantal begeleidingsovereenkomsten wordt geen rekening gehouden met de gebruikers die opgenomen zijn via een persoonsvolgend convenant.

Documenten