Multifunctionele centra [MFC]

Bijdragen per ondersteuningsvorm en per leeftijd

U vindt de bijdragen die het MFC mag aanrekenen op de pagina Wat kost de ondersteuning?.

Dagopvang en dagbesteding

-21-jarigen

Een overzicht van de bedragen voor een volledige dag (twee dagdelen) vindt u terug in de tabel.

Maximale bijdrage -21-jarigen dagopvang/dagbesteding MFC (volledige dag)

Functie

Dagopvang (schoolgaande) Dagbesteding (niet-schoolgaande)
Tweede semester 2021 (107,20) 5.68 euro 13,15 euro
Eerste semester 2021 (107,20) 5.68 euro 13,15 euro
Tweede semester 2020 (107,20) 5,68 euro 13,15 euro
Eerste semester 2020 (105,10) 5,57 euro 12,89 euro
Tweede semester 2019 (105,10) 5,57 euro 12,89 euro
Eerste semester 2019 (105,10) 5,57 euro 12,89 euro
Tweede semester 2018 (103,04) 5,46 euro 12,64 euro
Eerste semester 2018 (103,04) 5,46 euro 12,64 euro
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) 5,25 euro 12,15 euro

Voor het berekenen van een halve dag wordt het bedrag van de volledig dag gedeeld door twee en op natuurlijke wijze afgerond.

De bijdrage voor schoolaanvullende dagopvang rekent u aan bij een gebruiker die gebruik maakt van dagbesteding in het geïntegreerd aanbod tijdens de schooluren of die tijdelijk geschorst is. 

Houd bij de facturering van dagopvang/dagbesteding met het volgende rekening:

  • Voor niet-schoolgaande kinderen en jongeren is bij dagbesteding opvang buiten de normale onderwijsuren vervat. Ook woensdagnamiddagen, weekendopvang overdag en vakantiedagen vallen onder deze ondersteuningsfunctie.
  • Waar beide ondersteuningsfuncties gecombineerd worden op een dag, (bijvoorbeeld halve dag dagopvang en halve dag dagbesteding) mogen die samen nooit meer dan een dag vormen.

+21-jarigen

De eigen financiële bijdragen voor een +21-jarige gebruiker zijn terug te vinden in de tabel per dagdeel. Voor een hele dag vermenigvuldigt u het bedrag met twee, voor anderhalve dag is dat met drie.

Maximale bijdrage +21-jarigen dagopvang MFC (dagdeel)

Functie

Dagopvang met vervoer per dagdeel Dagopvang zonder vervoer per dagdeel
Tweede semester 2021 (107,20) 6,45 euro 5,15 euro
Eerste semester 2021 (107,20) 6,45 euro 5,15 euro
Tweede semester 2020 (107,20) 6,45 euro 5,15 euro
Eerste semester2020  (105,10) 6,33 euro 5,05 euro
Tweede semester 2019 (105,10) 6,33 euro 5,05 euro
Eerste semester 2019 (105,10) 6,33 euro 5,05 euro
Tweede semester 2018 (103,04) 6,20 euro 4,95 euro
Eerste semester 2018 (103,04) 6,20 euro 4,95 euro
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) 5,96 euro 4,76 euro

Verblijf

-21-jarigen

De maximale eigen financiële bijdrage voor het verblijf van een kind of de jongere vindt u terug in onderstaande tabel. Het bedrag in de kolom "Woon- en dagondersteuning" is de som van de bijdrage "woonondersteuning" plus de bijdrage "dagopvang schoolgaande" (zie tabel Maximale bijdrage -21-jarigen dagopvang/dagbesteding MFC (volledige dag).

Maximale bijdrage -21-jarigen verblijf MFC

Functie

Woonondersteuning Woon- en dagondersteuning
Tweede semester 2021 (107,20) 12,93 euro 18,61 euro
Eerste semester 2021 (107,20) 12,93 euro 18,61 euro
Tweede semester 2020 (107,20) 12,93 euro 18,61 euro
Eerste semester 2020 (105,10) 12,68 euro 18,25 euro
Tweede semester 2019 (105,10) 12,68 euro 18,25 euro
Eerste semester 2019 (105,10) 12,68 euro 18,25 euro
Tweede semester 2018 (103,04) 12,43 euro 17,90 euro
Eerste semester 2018 (103,04) 12,43 euro 17,90 euro
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) 11,95 euro 17,20 euro

+21-jarigen

+21-jarigen die gebruik maken van verblijf tijdens de nacht, moeten ook een bijdrage betalen. De bedragen vindt u terug in onderstaande tabel.

Maximale bijdrage +21-jarigen verblijf MFC

Functie

Verblijf
Tweede semester 2021 (107,20) 36,10 euro
Eerste semester 2021 (107,20) 36,10 euro
Tweede semester 2020 (107,20) 36,10 euro
Eerste semester 2020 (105,10) 35,39 euro
Tweede semester 2019 (105,10) 35,39 euro
Eerste semester 2019 (105,10) 35,39 euro
Tweede semester 2018 (103,04) 34,70 euro
Eerste semester 2018 (103,04) 34,70 euro
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) 33,35 euro

Begeleiding

Een bijdrage aanrekenen voor een begeleiding is niet verplicht. Het is mogelijk een lagere of geen bijdrage te vragen. 

Er mogen maximaal twee begeleidingen per dag geregistreerd en gefactureerd worden. 

Maximale bijdrage begeleiding MFC

Functie

Begeleidingen
Tweede semester 2021 (107,20) 5,41 euro
Eerste semester 2021 (107,20) 5,41 euro
Tweede semester 2020 (107,20) 5,41 euro
Eerste semester 2020 (105,10) 5,30 euro
Tweede semester 2019 (105,10) 5,30 euro
Eerste semester 2019 (105,10) 5,30 euro
Tweede semester 2018 (103,04) 5,20 euro
Eerste semester 2018 (103,04) 5,20 euro
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) 5,00 euro

Beheren van gelden en goederen

De besteding van kleine sommen in het kader van dagelijkse uitgaven (zakgeld), die het maandbedrag van 99,16 euro (basisbedrag 1994) niet overstijgen, valt buiten de toepassing van het besluit. Wel is het zo dat de voorziening maandelijks een gedetailleerde afrekening van deze dagelijkse uitgaven moet maken. De opname in een instelling kan nooit afhankelijk worden gesteld van het ondertekenen van een lastgeving.

Bedrag beheer gelden en goederen
  Maximumbedrag
1 januari 2021  158,71 euro
1 januari 2020 (107,20) 157,29 euro
1 januari 2019 (105,10) 156,19 euro
1 januari 2018 (103,04) 152,81 euro
Basisbedrag 2018 (105,10) 150,00 euro

Toelage tot gezinslast voor +21-jarigen

Deze bedragen komen enkel in aanmerking voor de bepaling van de bijdrage met behoud van de toepassing van eventuele rechterlijke beslissingen over de onderhoudsplicht. Het bedrag dat de gebruiker behoudt uit zijn persoonlijke inkomsten of uit een derde van zijn arbeidsinkomen of vervangingsinkomen dat gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen, wordt verhoogd met 200 euro (basisbedrag) per kind ten laste.
Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen, geldig op 1 januari 2008.

Gereserveerd inkomen / zakgeld voor volwassenen
  Laag zakgeld   Hoog zakgeld  
Tweede semester 2021 (107,20) 206,31 euro   386,84 euro  
Eerste semester 2021 (107,20) 206,31 euro   386,84 euro  
Tweede semester 2020 (107,20) 206,31 euro   386,84 euro  
Eerste semester 2020 (105,10) 202,29 euro   379,29 euro  
Tweede semester 2019 (105,10) 202,29 euro   379,29 euro  
Eerste semester 2019 (105,10) 202,29 euro   379,29 euro  
Tweede semester 2018 (103,04) 198,32 euro   371,85 euro  
Eerste semester 2018 (103,04) 194,43 euro   364,55 euro  
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) 190,61 euro   357,39 euro  
Toelage tot gezinslast voor +21-jarigen
  Gezinslast
Tweede semester 2021 (107,20) 243,77 euro
Eerste semester 2021 (107,20) 243,77 euro
Tweede semester 2020 (107,20) 243,77 euro
Eerste semester 2020 (105,10) 239,02 euro
Tweede semester 2019 (105,10) 239,02 euro
Eerste semester 2019 (105,10) 239,02 euro
Tweede semester 2018 (103,04) 234,33 euro
Eerste semester 2018 (103,04) 234,33 euro
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) 225,22 euro

Documenten