Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Bijdragen per ondersteuningsvorm en per leeftijd

U vindt de bijdragen die het MFC mag aanrekenen op de pagina Wat kost de ondersteuning?.

Schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang

-21-jarigen

Een overzicht van de bedragen voor een volledige dag (twee dagdelen) vindt u terug in de tabel.

Maximale bijdrage -21-jarigen schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang (volledige dag)
FunctieSchoolaanvullende dagopvang Schoolvervangende dagopvang
Tweede semester 2024 (128,11)

6,79 euro

15,72 euro

Eerste semester 2024 (125,60)

6,66 euro

15,41 euro

Tweede semester 2023 (123,14)

6,53 euro

15,11 euro

Eerste semester 2023 (123,14)

6,53 euro

15,11 euro

Tweede semester 2022 (116,04)

6,15 euro

14,24 euro

Eerste semester 2022 (111,53)

5,91 euro

13,68 euro

Tweede semester 2021 (107,20)

5.68 euro

13,15 euro

Eerste semester 2021 (107,20)

5.68 euro

13,15 euro

Tweede semester 2020 (107,20)

5,68 euro

13,15 euro

Eerste semester 2020 (105,10)

5,57 euro

12,89 euro

Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04)

5,25 euro

12,15 euro

Voor het berekenen van een halve dag wordt het bedrag van de volledig dag gedeeld door twee en op natuurlijke wijze afgerond.

De bijdrage voor schoolaanvullende dagopvang rekent u aan bij een gebruiker waarvoor u schoolvervangende dagondersteuning mag registreren vanwege een geïntegreerd aanbod tijdens de schooluren of die in plaats van een gebruikelijke schoolaanvullende dagopvang tijdelijk aanwezig is in de schoolvervangende dagopvang van het MFC wegens (kortdurende) schorsing op school of ziekte.

Houd bij de facturering van dagopvang met het volgende rekening:

  • Voor niet-schoolgaande kinderen en jongeren is bij schoolvervangende dagopvang de opvang buiten de normale onderwijsuren vervat. Ook woensdagnamiddagen, weekendopvang overdag en vakantiedagen vallen onder deze ondersteuningsfunctie.
  • Waar beide ondersteuningsfuncties gecombineerd worden op een dag, (bijvoorbeeld halve dag schoolaanvullende dagopvang en halve dag schoolvervangende dagopvang) mogen die samen nooit meer dan een dag vormen.

+21-jarigen

De eigen financiële bijdragen voor een +21-jarige gebruiker zijn terug te vinden in de tabel per dagdeel. Voor een hele dag vermenigvuldigt u het bedrag met twee.

Maximale bijdrage +21-jarigen dagondersteuning MFC (dagdeel)
FunctieDagondersteuning met vervoer per dagdeelDagondersteuning zonder vervoer per dagdeel
Tweede semester 2024 (128,11)

7,71 euro

6,16 euro

Eerste semester 2024 (125,60)

7,56 euro

6,04 euro

Tweede semester 2023 (123,14)

7,41 euro

5,92 euro

Eerste semester 2023 (123,14)

7,41 euro

5,92 euro

Tweede semester 2022 (116,04)

6,98 euro

5,58 euro

Eerste semester 2022 (111,53)

6,71 euro

5,36 euro

Tweede semester 2021 (107,20)

6,45 euro

5,15 euro

Eerste semester 2021 (107,20)

6,45 euro

5,15 euro

Tweede semester 2020 (107,20)

6,45 euro

5,15 euro

Eerste semester2020  (105,10)

6,33 euro

5,05 euro

Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04)

5,96 euro

4,76 euro

Verblijf

-21-jarigen

De maximale eigen financiële bijdrage voor het verblijf van een kind of de jongere vindt u terug in onderstaande tabel. Het bedrag in de kolom "Verblijf en dagopvang" is de som van de bijdrage "verblijf" plus de bijdrage "dagopvang schoolgaande" (zie tabel Maximale bijdrage -21-jarigen dagopvang/dagopvang MFC (volledige dag).

Maximale bijdrage -21-jarigen verblijf MFC
FunctieVerblijfVerblijf- en dagopvang
Tweede semester 2024 (128,11)

15,46 euro

22,25 euro

Eerste semester 2024 (125,60)

15,15 euro

21,81 euro

Tweede semester 2023 (123,14)

14,86 euro

21,39 euro

Eerste semester 2023 (123,14)

14,86 euro

21,39 euro

Tweede semester 2022 (116,04)

14,00 euro

20,15 euro

Eerste semester 2022 (111,53)

13,46 euro

19,37 euro

Tweede semester 2021 (107,20)

12,93 euro

18,61 euro

Eerste semester 2021 (107,20)

12,93 euro

18,61 euro

Tweede semester 2020 (107,20)

12,93 euro

18,61 euro

Eerste semester 2020 (105,10)

12,68 euro

18,25 euro

Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04)

11,95 euro

17,20 euro

+21-jarigen

+21-jarigen die gebruik maken van verblijf tijdens de nacht, moeten ook een bijdrage betalen. De bedragen vindt u terug in onderstaande tabel.

Maximale bijdrage +21-jarigen woonondersteuning MFC
FunctieWoonondersteuning
Tweede semester 2024 (128,11)

43,14 euro

Eerste semester 2024 (125,60)

42,29 euro

Tweede semester 2023 (123,14)

41,47 euro

Eerste semester 2023 (123,14)

41,47 euro

Tweede semester 2022 (116,04)

39,07 euro

Eerste semester 2022 (111,53)

37,56 euro

Tweede semester 2021 (107,20)

36,10 euro

Eerste semester 2021 (107,20)

36,10 euro

Tweede semester 2020 (107,20)

36,10 euro

Eerste semester 2020 (105,10)

35,39 euro

Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04)

33,35 euro

Begeleiding

Een bijdrage aanrekenen voor een begeleiding is niet verplicht. Het is mogelijk een lagere of geen bijdrage te vragen. 

Er mogen maximaal twee begeleidingen per dag geregistreerd en gefactureerd worden. 

Maximale bijdrage begeleiding MFC
FunctieBegeleidingen
Tweede semester 2024 (128,11)

6,47 euro

Eerste semester 2024 (125,60)

6,34 euro

Tweede semester 2023 (123,14)

6,22 euro

Eerste semester 2023 (123,14)

6,22 euro

Tweede semester 2022 (116,04)

5,86 euro

Eerste semester 2022 (111,53)

5,63 euro

Tweede semester 2021 (107,20)

5,41 euro

Eerste semester 2021 (107,20)

5,41 euro

Tweede semester 2020 (107,20)

5,41 euro

Eerste semester 2020 (105,10)

5,30 euro

Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04)

5,00 euro

Beheren van gelden en goederen

De besteding van kleine sommen in het kader van dagelijkse uitgaven (zakgeld), die het maandbedrag van 99,16 euro (basisbedrag 1994) niet overstijgen, valt buiten de toepassing van het besluit. Wel is het zo dat de voorziening maandelijks een gedetailleerde afrekening van deze dagelijkse uitgaven moet maken. De opname in een instelling kan nooit afhankelijk worden gesteld van het ondertekenen van een lastgeving.

Bedrag beheer gelden en goederen
 Maximumbedrag
1 januari 2024

185,51 euro

1 januari 2023

183,43 euro

1 januari 2022

164,97 euro

1 januari 2021 

158,71 euro

1 januari 2020 (107,20)

157,29 euro

1 januari 2019 (105,10)

156,19 euro

Basisbedrag 2018 (105,10)

150,00 euro

Toelage tot gezinslast voor +21-jarigen

Deze bedragen komen enkel in aanmerking voor de bepaling van de bijdrage met behoud van de toepassing van eventuele rechterlijke beslissingen over de onderhoudsplicht. Het bedrag dat de gebruiker behoudt uit zijn persoonlijke inkomsten of uit een derde van zijn arbeidsinkomen of vervangingsinkomen dat gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen, wordt verhoogd met 200 euro (basisbedrag) per kind ten laste.
Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen, geldig op 1 januari 2008.

Toelage tot gezinslast voor +21-jarigen
 Gezinslast
Tweede semester 2024 (128,11)291,33 euro
Eerste semester 2024 (125,60)285,62 euro
Tweede semester 2023 (123,14)

280,02 euro

Eerste semester 2023 (123,14)

280,02 euro

Tweede semester 2022 (116,04)

263,88 euro

Eerste semester 2022 (111,53)

253,62 euro

Tweede semester 2021 (107,20)

243,77 euro

Eerste semester 2021 (107,20)

243,77 euro

Tweede semester 2020 (107,20)

243,77 euro

Eerste semester 2020 (105,10)

239,02 euro

Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04)

225,22 euro

Gereserveerd inkomen voor volwassenen

Gereserveerd inkomen voor volwassenen
 Laag gereserveerd inkomenHoog gereserveerd inkomen
Tweede semester 2024 (128,11)

246,56 euro

462,29 euro

Eerste semester 2024 (125,60)

241,73 euro

453,23 euro

Tweede semester 2023 (123,14)

236,99 euro

444,36 euro

Eerste semester 2023 (123,14)

236,99 euro

444,36 euro

Tweede semester 2022 (116,04)

223,33 euro

418,74 euro

Eerste semester 2022 (111,53)

214,65 euro

402,46 euro

Tweede semester 2021 (107,20)

206,31 euro

386,84 euro

Eerste semester 2021 (107,20)

206,31 euro

386,84 euro

Tweede semester 2020 (107,20)

206,31 euro

386,84 euro

Eerste semester 2020 (105,10)

202,29 euro

379,29 euro

Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04)

190,61 euro

357,39 euro