Infonota - INF/22/05 Indexering 2022

18.01.2022
Documenttype:
Infonota

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2022.  Alsook worden de bedragen die niet geïndexeerd worden meegegeven.