Richtlijnen MFC

november 2023

In dit document vindt u de richtlijnen over de hantering van de diverse ondersteuningsfuncties, de toewijzing, de erkenning, de registratie en de bijdrageregeling, de subsidiƫring en tenslotte de outputindicator binnen een MFC. Deze richtlijnen zijn specifiek bedoeld om een gemakkelijk hanteerbare leidraad te geven aan multifunctionele centra in het kader van de regelgeving MFC, die van kracht is sinds 1 januari 2016.